(nl) Israel, Anarchistische verklaring ter ondersteuning van de Palestijnse gevangenen strijd (en)

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Aug 31 10:43:40 CEST 2013


De anarchistisch communistische organisatie "Eenheid" (Palestina-Israel) steunt de 
Palestijnse gevangenen strijd en de opstand in de straten in Palestina tegen het 
bezettende regime, en roept op tot de vrijlating van alle Palestijnse politieke 
gevangenen. "Eenheid" ondersteunt het directe verzet tegen de krachten van imperialisme en 
bezetting en de krachten van de Arabische reactie - het Israelische bezettende regime, de 
PLO en Hamas - en roept op tot het omver werpen van de heerschappij van het kapitaal en de 
onderdrukking, en het scheppen van een socialistische en libertaire federatie in 
Palestina-Israel en het Midden Oosten. De Palestijnse elites hebben geen belangstelling 
voor een oplossing voor de massa van onteigende en onderdrukte Palestijnen. De 
reactionaire Arabische regimes gebruiken de Palestijnse strijd als een vijgeblad voor de 
heerschappij van hun klasse en hun regering.

Iedere strijd die het ene regime van onderdrukking door een ander zal vervangen, zal niet 
meer dan een illusie zijn, en zal geen oplossing brengen voor de arbeiders in het Midden 
Oosten. De enige oplossing voor de arbeiders en de onderdrukten, zowel Arabieren als 
Joden, is een einde aan het bezettende regime en het kapitalisme, en de herstructurering 
van de maatschappij langs de lijnen van vrijheid en samenwerking - libertair communisme.
---------------------------------------------------------
Orig: (en) Israel, Anarchist statement of support of the Palestinian prisoners' struggle


More information about the A-infos-nl mailing list