(nl) Tahrir-ICN verklaring over de gebeurtenissen in Egypte [fr, pt, en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Aug 24 10:08:52 CEST 2013


De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn de laatste stap in een serie gebeurtenissen 
waardoor het leger diens greep op de macht kan handhaven, waarbij wordt gestreefd naar de 
dood van de revolutie en een terugkeer naar een militaire/politie staat. ---- Het 
autoritaire regime van de Moslim Broederschap moest vertrekken. Maar wat het heeft 
vervangen is het ware gezicht van het leger in Egypte - niet minder autoritair, niet 
minder fascistisch en zeker moeilijker af te zetten. ---- Het bloedbad dat werd aangericht 
door het leger, tegen pro-Morsi aanhangers op het Nadha Plein en Raba'a, heeft geleid tot 
ongeveer 500 doden en tot 3000 gewonden (aantallen van het ministerie van volksgezondheid 
- de werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk veel hoger). Het was een vooraf geplande 
daad van staatsterrorisme. Het doel er van is om verdeeldheid te zaaien onder het volk en 
om de Moslim Broederschap zo ver te krijgen dat het meer militieleden schept om wraak te 
nemen en om zichzelf te beschermen.

Dit zou vervolgens het leger in staat stellen alle Islamisten te brandmerken als 
terroristen en een "interne vijand" in het land voort te brengen, wat het leger in staat 
zou stellen om het militaire regime in een voortgaande situatie van noodtoestand te houden.

Vandaag zitten ze achter de Moslim Broederschap aan, maar morgen komen ze achter iedereen 
aan die ze durft te bekritiseren. Het leger heeft al voor een maand de noodtoestand 
uitgeroepen, waardoor de politie en het leger buitengewone bevoegdheden krijgen, en in 
veel provincies is voor 19.00 uur tot 6.00 uur een avondklok ingesteld. Dit geeft het 
leger een vrije hand om een einde te maken aan de ontevredenheid. Het is een terugkeer 
naar de dagen van voor de revolutie, waarbij sinds 1967 de noodtoestand gold, en dit 
verschafte het raamwerk voor een wijdverbreide repressie en ontkenning van vrijheden.

De aard van het nieuwe regime is duidelijk. Slechts enkele dagen geleden werden 18 nieuwe 
gouverneurs aangesteld, waarvan de meerderheid afkomstig is uit de rangen van het leger/de 
politie, of zelfs overblijfselen van het Mubarak regime. Er zijn voortgaande aanvallen 
tegen arbeiders die doorgaan met het staken voor hun rechten (zoals de recente aanval van 
het leger en arrestatie van staalarbeiders die staakten, in Suez). Het militaire regime 
maakt ook jacht op revolutionaire activisten, journalisten zijn geslagen en gearresteerd, 
buitenlanders die getuigen leken te worden van gebeurtenissen zijn bedreigd. Zowel lokale 
als wereldwijde media hebben halve waarheden verteld en verhalen verteld die een politieke 
agenda steunen. De contra-revolutie is volop bezig en het weet hoe het de eenheid van het 
volk moet breken, in diens poging tot verdeel en heers.

In de afgelopen twee dagen is er een toename geweest van sektarische wraak, waarbij 50 
kerken en christelijke instituties zijn aangevallen. Het leger en de politie beschermden 
deze gebouwen van de christelijke gemeenschap niet. Het is in het belang van zowel het 
leger als de Moslim Broederschap om spanningen en haat onder het volk te scheppen. Ze 
zullen strijden om hun controle over de staat, terwijl het bloed van het volk de straten vult.

We veroordelen de aanvallen op Raba'a en het Nadha Plein, de aanvallen op arbeiders, 
activisten en journalisten, de manipulatie van het volk door degenen die naar de macht 
streven, en sektarische aanvallen. Om de revolutie voort te zetten moet het volk verenigd 
blijven in diens oppositie tegen het misbruik en de tirannie van de macht, ongeacht tegen 
wie die is gericht.

Weg met het leger en Al-Sissi!

Weg met de overblijfselen van het Mubarak regime en de zaken elite!

Weg met de staat en alle macht aan de autonome gemeenschappen!

Lang leve de Egyptische revolutie!
----------------------------------
Orig: (en) Tahrir-ICN statement on events in Egypt [fr,pt]


More information about the A-infos-nl mailing list