(nl) Anarkismo.net: Canada, Steun Quebec's studentenbeweging - Bijeenkomst om de terugkeer naar de klas in Quebec te blokkeren! [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Vr Jul 27 16:47:07 CEST 2012


Sinds februari zijn studenten in Quebec in staking tegen een verhoging van het collegegeld 
van 75%. Deze studenten hebben piket acties gehouden, klassen verstoord, bruggen 
geblokkeerd, en zijn continu de straat opgegaan, in hevig verzet tegen de neoliberale 
agenda van de liberale regering van Charest. ---- In mei nam de regering de repressieve en 
draconische Wet 78 aan (de "speciale wet" of "wet 12"), die er op gericht is studenten 
terug de klas in te slaan, in augustus, en om ontevredenheid te criminaliseren door het 
opleggen van enorme boetes voor individuen en associaties die er naar streven de staking 
voort te zetten. De invoering van deze wet heeft een enorme explosie van volksverzet van 
arbeiders, studenten, en burgers losgemaakt, door straat demonstraties, directe democratie 
op buurtniveau, en andere initiatieven.

Als arbeiders, studenten en burgers zijn we samen gekomen om de strijd te verbreden tot 
een sociale staking tegen het neoliberale kapitalisme; om de strijd verder te brengen dan 
de universiteiten en CEGEPs, en naar onze werkplekken en buurten. Maar er kan geen sociale 
staking zijn zonder de studenten staking, en met de plannen van de regering om de 
studenten terug de klas in te slaan hebben we jullie steun nodig! In de hele week van 
13-17 augustus zullen stakende CEGEPs door de regering Charest gedwongen worden naar de 
klas terug te keren, ondanks voortgaande staking mandaten waar democratische studenten 
associaties mee hebben ingestemd.

We weten dat kapitalistische bezuinigingen jullie allemaal raken in jullie eigen 
contexten, aangezien regeringen in de hele wereld er naar streven hun corruptie en 
hebzucht wit te wassen door de valse retoriek van kortingen en privatisering. We eren 
jullie lokale verzet, maar streven ook naar jullie steun, als kameraden in de strijd. De 
week van 13-17 augustus is in de Montreal regio (waar de meeste stakende CEGEPs gevestigd 
zijn) een cruciaal moment voor de studenten staking. De staking zal worden verpletterd 
door de "speciale wet" van Charest, of de staking zal doorgaan, met de steun van 
individuen uit heel Quebec, Ontario, de Maritimes en de VS die tussen 13 en 17 augustus 
samen komen in Montreal. Sluit je op straat en bij de piket acties bij CEGEP's, in deze 
hele week, bij ons aan. Raadpleeg http://bloquonslarentree.com voor meer details over 
huisvesting en andere nuttige informatie voor iedereen die er over denkt naar Montreal te 
gaan om de studenten staking te versterken.

Met zijn allen tegen de "speciale wet"! Blokkeer de terugkeer naar de klassen! Sla terug 
tegen het neoliberalisme!

TERUG NAAR DE KLAS BETEKENT OPNIEUW STAKEN!

Montreal - 13 tot en met 17 augustus

Verbonden link: http://bloquonslarentree.com
---------------------------------------------
Orig: (en) Anarkismo.net: Canada, Support Quebec's student's movement - Convergence to 
block the return to class in Quebec!


More information about the A-infos-nl mailing list