(nl) Anarkismo.net: Griekenland, Thessaloniki, "Jullie kunnen het niet? Wij kunnen het!" door Beweging voor Arbeiders Emancipatie en Zelf-Organisatie [gr, en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Jul 22 12:26:45 CEST 2012


Arbeiders in de mijnindustrie fabriek in Noord Griekenland stemmen voor - en bereiden zich 
voor op - zelfbestuur van hun fabriek - overwinning voor de arbeiders! ---- Over de strijd 
bij VIOMIHANIKI METALLEYTIKI (mijnindustrie) in Thessaloniki ---- Het bestuur van 
VIOMIHANIKI METALLEYTIKI, een onderdeel van Filkeram-Johnson, heeft de fabriek in mei 2011 
verlaten, samen met diens arbeiders. In reactie hierop hebben de arbeiders van de fabriek 
in september 2011 hun werk neergelegd (het wettelijke recht van arbeiders om geen werk te 
verrichten als hun werkgever de betaling van loon uitstelt). De Arbeiders Vakbond bij 
Viomihaniki Metalleytiki heeft 40 arbeiders georganiseerd, die tot nu toe (een jaar na de 
sluiting van de fabriek) actief zijn, om de beurt in de fabriek werken om er zeker van te 
zijn dat materiaal niet door het bestuur wordt verwijderd of gestolen. Alle arbeiders 
participeren ook in de Algemene Vergaderingen.

Het voorstel van de vakbond om te ontsnappen aan een doodlopende weg - aangezien het 
bestuur heeft gesteld dat de fabriek niet zal worden heropend, vanwege het gebrek aan geld 
- is om de fabriek over te laten gaan in arbeiders controle, een voorstel dat werd 
aangenomen door 98% van de arbeiders bij de Algemene Vergadering. Meer specifiek vragen ze 
er om dat de fabriek wordt overgedragen aan de arbeiders en dat het bestuur aftreedt, 
zonder eisen over het toekomstige arbeiderszelfbestuur van de fabriek. Ten aanzien van het 
startkapitaal, dat nodig is voor het werken van de fabriek, is het voorstel van de 
arbeiders dat de Griekse Mankracht Tewerkstelling Organisatie (OAED) ze vooruit betaalt 
wat ze tegoed zijn doordat ze overbodig werden. Tenslotte eisen de arbeiders bij 
Viomihaniki Metalleytiki de invoering van een wettelijke status voor cooperaties, voor 
henzelf en voor toekomstige initiatieven, zodat ze wettelijk gedekt zijn.

In de strijd van de arbeiders van Viomihaniki Metalleytiki erkennen we ook, los van de 
duidelijke waarde die we zien in iedere arbeiders strijd en iedere eis van arbeiders, een 
bijgevoegde waarde, die precies bestaat uit dit voorstel voor zelfbestuur. We geloven dat 
de bezetting en de heropening van fabrieken en bedrijven door hun arbeiders hun enige 
realistische alternatieve voorstel is tegenover de altijd toenemende uitbuiting van de 
arbeidersklasse. De zelf-organisatie van fabrieken die sluiten is het enige voorstel dat 
de kracht heeft om de arbeidersklasse te mobiliseren - die, levend onder de constante 
dreiging van werkloosheid, geen manieren kan zien om zich te verzetten. We weten dat de 
moeilijkheden waar we mee te maken krijgen in de strijd voor het zelfbestuur van de 
fabriek talrijk zijn, aangezien de staat en het kapitaal zich er hevig tegen zullen 
verzetten - aangezien een mogelijke overwinning een precedent en voorbeeld zal scheppen 
voor iedere andere vorm van strijd in het land. Toch wordt de kwestie in wiens handen de 
productie ligt een kwestie van leven of dood voor een arbeidersklasse die met de rug tegen 
de muur wordt geduwd. Om deze reden orienteerde de arbeidersstrijd zich in deze richting 
en de krachten die solidair zijn met deze vormen van strijd zouden zich moeten 
voorbereiden op een botsing met de staat en het bestuur, om de bezetting van de 
productiemiddelen en het arbeiderszelfbestuur af te dwingen.

We roepen iedere vakbond, organisatie en arbeider op solidair te zijn met de strijd van de 
arbeiders van Viomihaniki Metalleytiki en om de arbeiders actief te steunen, zowel 
financieel als politiek.

OPEN VERGADERING:

woensdag 11/7/2012

18.00 uur bij het Arbeiders Centrum van Thessaloniki

Beweging voor Arbeiders Emancipatie en Zelf-Organisatie

Verbonden link: http://federacion-salonica.blogspot.gr/

Orig: (en) Anarkismo.net: Greece, Thessaloniki, "You can't? We can!" by Movement for 
Workers' Emancipation and Self-Organisation (gr).


More information about the A-infos-nl mailing list