(nl) Iran-Israel: Nee tegen de oorlogsdreigementen van de staat Israel [fr, ca, it, en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Dec 17 16:23:38 CET 2011


In het Midden Oosten klinken de oorlogsdrums opnieuw. We zijn getuigen van een gezamenlijk 
offensief tegen Iran, door Israel, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Het begon enkele weken geleden in Israel, voortkomend uit een publiek debat 
over de noodzaak om Iran aan te vallen voordat het kernwapens ontwikkelt, maar sindsdien 
is de campagne opgenomen, b.v. bij de G20 bijeenkomst in Nice, waar Obama en Sarkozy 
opriepen tot druk zonder precedent tegen Iran, terwijl de Britse pers spreekt over 
voorbereidingen voor oorlog door de VS en het Verenigd Koninkrijk. Deze commotie had als 
enige doel het scheppen van een klimaat van spanning, leidend tot het rapport op 8 
november door het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) over Iran's nucleaire 
programma. ---- Dit rapport voegt, net als voorgaande rapporten, niets toe dat kan 
bewijzen dat het civiele nucleaire programma een geheim militair programma verbergt.

Maar anders dan diens voorgangers is het huidige hoofd van de IAEA, de voormalige Japanse 
ambassadeur in Washington, Yukiya Amano, volledig verbonden aan Westerse posities. Het 
rapport meldt "informatie" die is verschaft door geheime diensten van IAEA lid-landen die 
vijandig staan tegenover Iran, die praten over "serieuze zorgen over een mogelijke 
militaire dimensie aan het nucleaire programma". In de afwezigheid van hard bewijs gaan de 
haviken over tot insinueren en manipulatie, om de publieke opinie voor te bereiden op een 
militair avontuur tegen de Iraanse theocratie.

Het is gedurende jaren zo geweest: dreigingen van komende aanvallen tegen Iran worden 
regelmatig vermeld in nieuwsbulletins op tv. Maar moeten die van nu serieuzer worden 
genomen dan gebruikelijk? Het is voornamelijk een kwestie van zeker stellen dat China en 
Rusland niet hun vetorecht in de VN Veiligheidsraad gebruiken om een nieuwe serie van 
economische sancties tegen Iran te blokkeren. Tot nu toe is het de Westerse strategie 
geweest om het land te isoleren en te wurgen, om diens leiderschap buigzamer te maken. Het 
fiasco dat Irak was nodigt uit tot wijsheid ... Tot die mate dat Pentagon chef Leon 
Panetta heeft gewaarschuwd tegen de "onvoorzienbare gevolgen" die militaire actie tegen 
Iran zou kunnen hebben.

Maar het gevaar van een oorlog is verre van uitgesloten. We kunnen niet garanderen dat er 
geen pogingen zullen worden gedaan door extremisten in Tel Aviv en Washington die een 
provocatie zouden kunnen uitlokken die hun doelen zou dienen. Omdat de strategische 
situatie van Israel gedurende recente jaren zwaar is verslechterd, wat leidt tot een harde 
opstelling van de militaire kliek die het land beheert. Op een regionaal niveau is de 
militaire alliantie met Turkije verbroken, in Egypte is het altijd verzoenende regime van 
de dictator Mubarak vervangen door een instabiel regime dat minder verbonden is met het 
beleid in Tel Aviv en Washington. Zelfs de moeilijkheden van de oude Baath' vijand in 
Syrie, die verbonden is met Teheran, zijn een bron van zorgen; daar zou een situatie zich 
kunnen ontwikkelen zoals in Irak, waar islamistische strijders gebruik van zouden kunnen 
maken om operaties in Israel uit te voeren. Op het internationale niveau heeft de 
mobilisatie rond de campagne van BDS (Boycot, Desinvestering, Sancties) een effect gehad, 
bovenal onder traditionele bondgenoten van Israel, terwijl de machthebbers in het land op 
het nationale niveau te maken hebben met een massieve sociale mobilisatie. Er zijn degenen 
die er over dromen hier een einde aan te maken door middel van een "overwinning" op Iran.

Maar het slechtste scenario in het Midden Oosten is niet onvermijdelijk. We kunnen de 
spiraal van geweld stopzetten, maar om dit te kunnen doen moeten we het probleem in diens 
wortels aanpakken:

Er zal geen vrede zijn totdat tegemoet is gekomen aan de legitieme eisen van het 
Palestijnse volk.

Alternative Libertaire is tegen kernenergie, zowel voor civiele doelen als voor militaire 
doelen en steunt de-nuclearisatie op een wereld niveau, wat betekent dat de grootmachten 
met nucleaire arsenalen (Frankrijk, de VS, het Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan, China 
en Rusland), evenals landen als Israel en Iran, hun arsenalen moeten vernietigen en geen 
nieuwe arsenalen mogen krijgen.

Alle buitenlandse troepen moeten uit de regio worden teruggetrokken, en in het bijzonder 
moeten de VS bases worden ontmanteld.

Alternative Libertaire

16 november 2011

Vertaald door FdCA-Kantoor voor Internationale Betrekkingen

http://www.alternativelibertaire.org
----------------------------------------------
Orig: (en) Iran-Israel: No to the war threats from the state of Israel [fr,ca,it].


More information about the A-infos-nl mailing list