(nl) Anarkismo.net: Terwijl de militaire junta en de burgerlijke partijen praten neemt de rebellie van de Egyptische massa's toe door Jose Antonio Gutierrez D. [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Dec 17 15:46:22 CET 2011


Update uit Cairo, Egypte ---- Terwijl we de vijfde dag van massale directe actie door het 
Egyptische volk in het hele land tegen de heersende militaire raad (de SCAF) in gaan 
spraken we met onze anarchistisch-communistische kameraden in Cairo, om te weten te komen 
wat demonstranten op straat denken over de afspraken tussen de politieke partijen en de 
SCAF om de afspraak over de machtsovergang en het mogelijke referendum over deze kwestie 
te versnellen. ---- Protesten breiden zich over heel Egypte uit: miljoenen zijn de straat 
opgegaan, niet alleen in Cairo, maar ook o.a. in Alexandria, Suez, Port Said, Aswan, 
Mahalla, Luxor, Mansoura en Ismalia. In het hele land mobiliseren mensen zich tegen de 
militaire raad (de SCAF) en eisen diens aftreden en het volledig maken van hun revolutie, 
die in januari begon.

Beelden en video op http://www.anarkismo.net/article/21221

Ondertussen heeft de SCAF verklaard dat de verkiezingen op maandag 28 november door gaan 
en de politieke partijen discussieren over een Nationale Redding Regering, en de militaire 
junta was het met ze eens dat de machtsovergang van de SCAF naar een burgerlijke 
autoriteit in juni 2012 moeten worden versneld. Dit heeft activisten die ze nu weg willen 
hebben niet tegengehouden. Noch accepteren activisten verontschuldigingen en beloftes om 
degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op activisten te vervolgen, zoals vandaag, 
de 24e, door de SCAF werd gedaan. De Moslim Broeders hebben zich gekeerd tegen de huidige 
activisten en hebben zich achter de SCAF gesteld, wat leidde tot nieuwe scheuringen in hun 
rangen, aangezien veel van hun basis aanhangers niet hebben ingestemd met de oproepen van 
hun leiders en de straat op zijn gegaan met de Tahrir revolutionairen. De repressie is 
bruut geweest: tijdens deze botsingen zijn meer dan 40 mensen gestorven en zijn duizenden 
mensen gewond geraakt ... artsen in noodziekenhuizen hebben het gebruik van duidelijk 
giftig gas, CN en CR gas, tegen activisten afgewezen. Er zijn ook berichten over het 
gebruik van gas dat over de datum is, wat diens giftigheid versterkt.

De volgende update over de situatie in Cairo is afkomstig van onze kameraad Yasser 
Abdullah, van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging, op woensdag 23 november 
rond 15.00 uur.

Jose Antonio Gutierrez D.

24 november 2011

Zoek voor eerdere updates over de nieuwe revolutionaire golf in Egypte naar:

"De Egyptische massa's komen opnieuw in opstand, om hun revolutie te voltooien!"

"De bluf van het aftreden van de Sharraf regering zal de volksstrijd in Egypte niet 
tegenhouden"

Terwijl de botsingen tussen de repressieve krachten van het regime en het volk dat het 
aftreden van de SCAF eist gisteren in Cairo in hevigheid toenamen, onderhandelden 
vertegenwoordigers van de politieke partijen met de SCAF, over het eerder aftreden dan 
verwacht ... wat denk je over deze onderhandelingen?

De staatsautoriteit, de SCAF, en de potentiele autoriteit, de politieke partijen, proberen 
een overeenkomst te sluiten. Het leger heeft het land sinds juli 1952 geregeerd, waarbij 
verschillende keren werd toegegeven aan verschillende sectoren, maar het tegelijkertijd 
alle touwtjes in eigen handen bleef houden. Onder Sadat (1970-1981) werden de Egyptische 
politieke partijen uitgevonden, eigenlijk vond het regime de Egyptische politieke elite 
uit ... nu zal de revolutie het regime ten val brengen, en daarmee het hele politieke 
systeem. Dus proberen ze het systeem te helpen, maar niemand geeft om hen, ze 
vertegenwoordigen alleen zichzelf.

Maar ik wil praten over de toespraak van Tantawi.

a. Ten eerste, Tantawi stelde zijn toespraak uit, zoals zijn meester Mubarak vele keren 
voor hem deed, om eerst te horen wat zijn bevriende jongens, de politieke partijen, te 
zeggen hadden ... de partijen kwamen bijeen met brigadier generaal Sami Anan, die optreedt 
als de Amerikaanse vertegenwoordiger in de SCAF, en pas na het ontvangen van de feedback 
van de partijen sprak Tantawi.

b. Ten tweede, en nu praat ik over wat tijdens zijn toespraak op straat gebeurde, de 
Centrale Veiligheidskrachten en de Militaire Politie vielen het Bab Ellouq plein aan, om 
de activisten terug te drijven om zo Tahrir onder een beleg te stellen. De toespraak zelf 
was een type militaire truc die iedere Egyptenaar die in het leger heeft gezeten heeft 
bestudeerd, en wordt een schijnbeweging genoemd.

c. Ten derde, Tantawi sprak als "we", niet "Ik", anders dan Mubarak die in zijn beroemde 
toespraak net voor de "Kameel veldslag" op 2 februari zei "Ik heb voor dit land gevochten" 
... In plaats daarvan zei Tantawi "wij, als leger, beschermden Egypte tijdens de 
revolutie" ... met beschermen bedoelt hij dat toen de politie in januari door activisten 
werd verslagen, het leger zo aardig was om niet activisten af te slachten, dus praat hij 
over een maffia vorm van bescherming ...

d. Door te praten in de "we" vorm zendt Tantawi een bericht uit dat hij niet praat als 
veldmaarschalk Tantawi als de voornaamste autoriteit en dat de junta geen fascistische 
kliek is. Maar Tantawi heeft ook gezegd "Ik ben het leger, ik ben Egypte". Kort na zijn 
toespraak sprak een gepensioneerde generaal met Al Jazeera en stelde dat de SCAF zelfs na 
de verkiezingen, als de SCAF de autoriteit overdraagt aan een gekozen president, de 
uiteindelijke macht stevig in handen zal houden, alsof de SCAF een Heilige Drie-eenheid 
tussen Hemel en Aarde is. De SCAF probeert achter de schermen te blijven, grotendeels 
volgens de lijn van het Turkse leger, zoals Stephen Cook in een artikel van hem duidelijk 
heeft gemaakt (Bekijk het artikel: "Istanbul on the Nile" 
http://pomed.org/blog/2011/08/stephen-cook-istanbul-on-...n0fLA).

e. Tantawi zei dat ze, de SCAF, bereid waren een referendum te organiseren over hun rol en 
om afstand te doen van de macht. Dit voorstel stuurde ons terug naar de Franse Revolutie, 
waarbij een positie wordt ingenomen die typerend is aan de Gironde in 1793 ... in de 
geschiedenis zijn verkiezingen steeds opnieuw het wapen van de bourgeoisie tegen de 
directe actie "van het gepeupel". Dit is onderdeel van Tantawi's voorstel om te streven 
naar een a-politieke middenklasse, terwijl we ze hier de "rustbed partij" noemen, om op te 
treden tegen de Tahrir revolutionairen.

Welke politieke sectoren en sociale krachten protesteren nu op straat?

Ik zal met mijn analyse verder gaan. De sociale krachten op straat hebben veel 
overeenkomsten met de relschoppers in Groot Brittanie in augustus en met de rellen in de 
buitenwijken van Parijs in 2006 ... we praten over voornamelijk boze jongeren met een arme 
achtergrond en afkomstig uit de buitenwijken. De enige georganiseerde kracht die tegen de 
politie vocht waren de Ultras (voetbal fans) ... de Ultras speelden een cruciale rol bij 
de Egyptische opstand, op basis van het feit dat de Ultras een soort van Zwart Blok zijn, 
dus heeft het wat revolutionair potentieel. Het is belangrijk in overweging te nemen dat 
Tahrir logistiek is opgedeeld tussen twee fronten: het kalme front is het plein, en het 
hete front is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ... dus Tahrir is waar de meeste 
mensen van de burgerlijke partijen verblijven, en de front linie, letterlijk een 
oorlogszone waar het echte gevecht plaatsvindt, is op de straten naast Tahrir ... 
Eigenlijk hebben we met de mensen op het plein nergens over gediscussieerd, gedurende de 
afgelopen vier dagen zijn we rond de Mohamed Mahmoud straat en de Bab Ellouk straat 
geweest ... Ik denk niet dat de mensen die aan deze front linie vechten iets accepteren 
dat van bovenaf komt.

Terwijl de repressie toeneemt en de stapel doden hoger wordt, wat zijn voor het Egyptische 
volk de volgende stappen en wat kan de internationale solidariteit doen als praktische 
stappen van solidariteit?

Op dit moment verbreekt de politie opnieuw een overeenkomst, de zesde op rij die ze 
verbreken ... de algemene inspecteur stuurde een comite om met een controle te beginnen, 
en het leger zei dat er een overeenkomst zou zijn ... toen begonnen ze prikkeldraad op 
straten rond het ministerie van Binnenlandse Zaken aan te leggen. Steeds als er sprake is 
van een overeenkomst gebruiken de politie krachten het om meer munitie van het leger te 
krijgen. De SCAF stelde in hun 83e verklaring dat ze mensen niet met verboden gas hebben 
beschoten ... ze gaven de Centrale Veiligheidskrachten gas terwijl het leger ons beschoot 
met dodelijke munitie. Je moet een video bekijken die is gemaakt door een Egyptische 
krant, Almasry Alyoum ... terwijl de veldmaarschalk Tantawi zegt dat het leger geen geweld 
tegen mensen gebruikt, kun je zien dat het leger op de mensen schiet, ze omver rijdt met 
pantservoertuigen, ze met knuppels slaat.

(Video hier: http://www.youtube.com/watch?v=t519P3-_Ff4).

Het Egyptische volk zou stand moeten houden en diens front lijnen tot vrijdag vast houden. 
Dan zal vrijdag meer mensen brengen, en een hernieuwde stimulans voor de opstand. 
Misschien zullen we ze deze keer verslaan. Eigenlijk geloofde niemand dat wij, vreedzame 
activisten die alleen kunnen vechten met stenen en wat vuurwerk om onszelf te verdedigen, 
onze positie in deze veldslag zouden kunnen behouden, tegenover al deze agressie, 
gedurende meer dan vier dagen ... maar het lukte ons. Ik denk dat de helden in de front 
linie van de strijd nu een nieuwe geschiedenis schrijven, want dit is een collectieve, 
grotendeels leiderloze revolutie die de hele wereld kan stimuleren. Ik hoop dat vrijdag de 
grootste dag in Egypte zal zijn.

Wat internationale solidariteit betreft, ik roep de arbeiders die werken in fabrieken die 
wapens leveren aan de Egyptische politie op tot staking in solidariteit met het Egyptische 
volk, dat met deze wapens wordt neergeschoten ... Ik roep de Occupy Wall Street bewegingen 
op hun parlement vragen te stellen over de hulp die hielp de Egyptische repressieve 
politie te herbouwen, en dat ze hielp meer geraffineerde gassen zoals CR en CN te hebben 
... Ik roep alle libertairen op te bezetten en te demonstreren voor de Egyptische 
ambassades in de hele wereld. Deze Egyptische opstand is slechts een fase in de hele 
wereldrevolutie ... als jullie het Egyptische volk helpen en solidair met ze zijn helpen 
jullie ook jullie eigen revolutie.

Lang leve de Egyptische opstand!

Glorie voor onze helden, glorie voor de martelaren!

Lang leve de anarchistische revolutie!

-------------------------------------------------------------
Orig: (en) Anarkismo.net: As the military junta and the bourgeois parties talk, the 
rebellion of the Egyptian masses grows by Jose Antonio Gutierrez D.


More information about the A-infos-nl mailing list