(nl) Groot Brittanie, Londen, Een brief aan UK Uncutters van de 'gewelddadige minderheid' door leden van de Solidarity Federation in de nasleep van de wanorde bij de door TUC georganiseerde mars voor het Alternatief op 26 maart [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Apr 17 20:27:31 CEST 2011


We schrijven dit naar jullie om te proberen te voorkomen dat de anti-bezuinigingen strijd 
wordt opgedeeld en verzwakt door de media. ---- We zijn anarchisten (wel, 
anarcho-syndicalisten, technisch gesproken) – een woord dat vaak niet wordt begrepen en 
verkeerd wordt uitgelegd. We zijn ook studenten, arbeiders en vakbondsactivisten. We 
organiseerden gezamenlijk een ‘Radicaal Arbeiders Blok’ tijdens de mars in Zuid Londen. 
Het doel was een vergaand zichtbare radicale aanwezigheid te leveren binnen de 
arbeidersbeweging waarvan we onderdeel uitmaken, het bevorderen van stakingen, bezettingen 
en vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. -- De demonstratie van zaterdag was veel 
groter dan iedereen had verwacht, en liet zien dat duizenden verder gaan dan een mars van 
A naar B, om directe actie uit te voeren.

De acties van UK Uncut aan de Oxford Street en bij het
bezetten van Fortnum en Masons zetten de politie aan tot een harde aanpak,
waaronder massale arrestaties. -- Toen we Trafalgar Square bereikten gingen
we in de richting van Oxford Street, voor de acties om 14.00 uur om deze
woorden in actie te brengen (anarchisten en UK Uncut sloten elkaar op die
dag niet uit!).

Toen we aan kwamen ontmoetten we andere anarchisten die hetzelfde idee
hadden. Uit vrees om te worden vastgezet kozen we er voor mobiel te blijven,
waarbij verstoringen werden veroorzaakt aan de Oxford Street en het
omliggende gebied, waaronder doelen van UK Uncut die gesloten waren en
werden bewaakt door oproerpolitie. Vervolgens werden verschillende banken,
de Ritz en andere gebouwen beschadigd of geraakt door verfbommen. Er waren
wat kleine schermutselingen met de politie. Er is een valide debat nodig
over tactieken – welke tactieken zijn goed voor de anti-bezuinigingen
bewegingen of zijn contraproductief – en velen van ons zouden de voorkeur
geven aan massale directe actie boven beschadiging van eigendommen. Laten we
dat debat hebben binnen de anti-bezuinigingen strijd, en laat de media ons
niet opdelen.

Maar denk er over vanuit het gezichtspunt van de winkel eigenaar: een
gebroken ruit kan 1.000 pond kosten. Een verloren verkoopdag door een
vreedzame bezetting zou veel meer kosten. Misschien helpt dit de brute
politie reactie op de UK Uncut bezetting te verklaren: het raakt ze waar het
ze pijn doet, in de portemonnee. Traditioneel hebben arbeiders het wapen van
de staking gebruikt om dit te bereiken. Maar wat te zeggen van arbeiders
zonder vakbonden, of vakbonden die niet willen staken? Wat te zeggen van
studenten, de werklozen? UK Uncut acties zijn zeer succesvol geweest in het
betrekken van zulke mensen bij actie die de economie verstoort – en dit
lijkt het juiste spoor te zijn om de regering te dwingen in te dammen op
diens bezuinigingen agenda. Meer en grotere acties in deze richting zullen
nodig zijn om de bezuinigingen stop te zetten (in Frankrijk noemen ze dit
‘economische blokkades’). Zoals degenen in UK Uncut erkennen we dat alleen
maar lopen van A naar B of wachten tot de regering eerlijk wordt niet genoeg
is. De regering, de rijken en degenen die proberen belasting te vermijden
zullen door gaan met te proberen de armsten in de maatschappij te laten
betalen voor het overheidstekort, tenzij we dit de duurste optie maken.
Zoals UK Uncut aankondigde bij de demonstratie op 29 januari: “Als de
economie onze levens verstoort moeten wij de economie verstoren”.
De verslaggeving van de pers sinds zaterdag is overgegaan naar het bekende
patroon van ‘goede activist/slechte activist’. Sommige UK Uncutters hebben
hun woede geuit dat ze werden ingedeeld bij de ‘slechte activisten’, waarbij
ze (correct) de vreedzame aard van de F&M bezetting benadrukten. We denken
dat het hele idee van het opdelen in ‘goed’ en ‘slecht’ protest slechts
dient om politie geweld en repressie te legitimeren. Zoals we op zaterdag
zagen wordt repressie niet geprovoceerd door gewelddadige acties, maar door
effectieve acties – er is een lange geschiedenis van vreedzame piket acties
en bezettingen die door de politie met geweld werden opgebroken, van de
Chartisten tot de Mijnwerkers staking. Inderdaad, UK Uncut is in de recente
geschiedenis zelf degene geweest die de klappen te verduren kreeg, waarbij
de politie met pepper spray en gewelddadige arrestaties reageerde op
geweldloze bezettingen.
In dit licht gezien zouden we zeggen: ga door met het goede werk. Laat de
massale arrestaties je vastbeslotenheid versterken, je niet afschrikken. En
val niet in de verdeel-en-heers tactieken die de oudste truc zijn van de
rijken. Als we kunnen helpen of enige praktische solidariteit kunnen bieden
aan de gearresteerden, neem alsjeblief contact op. We hebben eerder
juridisch advies en training sessies met Fitwatch en de Legal Defence and
Monitoring Group gehuisvest – we zouden gelukkig zijn als we dit weer zouden
kunnen doen. Of als de arrestaties problemen veroorzaken met werkgevers
zullen we gearresteerden helpen. Op zaterdag waren de meeste gearresteerden
UK Uncut activisten. De volgende keer zouden wij het kunnen zijn. Wij –
degenen die strijden tegen de bezuinigingen – staan er allemaal gezamenlijk
voor.
Ondertekend, Solidarity Federation Brighton

Plus individuen uit: Northampton, Noord Londen, Manchester, Thames Valley en
Zuid Londen (onze federale democratische structuur betekent dat verklaringen
alleen kunnen worden uitgegeven in de naam van een groep als de groep de
mogelijkheid heeft gehad er over te discussiëren, en de tijd is tegen ons!)
--------------------------------
Orig: (en) Britain, London, A letter to UK Uncutters from the ‘violent
minority’ by members of the Solidarity Federation in the aftermath of the
disorder on the March 26 TUC organised March for the Alternative.


More information about the A-infos-nl mailing list