(nl) [FAU Berlijn] Tariefconflict in Babylon Mitte wordt politiek [de]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Okt 10 23:36:40 CEST 2009


Persbericht van de FAU Berlijn, 26 september 2009 ---- Tariefconflict in Babylon Mitte 
wordt politiek ---- Gisteren protesteerde de FAU Berlijn voor de bioscoop Babylon Mitte, 
naar aanleiding van de door de Linkspartei tentoongestelde “Linkse Bioscoopnacht”. De FAU 
Berlijn wilde daarmee haar kritiek op de omgang van de Linkspartei met het conflict over 
een tariefcontract in Babylon Mitte tot uitdrukking brengen. ---- De Linkspartei maakte 
daarbij voor het eerst officieel bekend dat de onderhandelingen tussen de bedrijfsleiding 
van Babylon en ver.di door haar bemiddeling tot stand gekomen zijn. Daarmee werd het 
vermoeden van de FAU bevestigd, dat de ver.di-interventie een politieke achtergrond had. 
Ver.di-onderhandelingsleider Andreas Koln had dit tot nu toe niet willen bevestigen en 
alleen gezegd dat ver.di op eigen initiatief, door de wens van een lid in het bedrijf, 
actief was geworden met de tariefpolitiek.

De Linkspartei verklaarde hierover op vlugschriften: “De tariefpartners
betrekken de gemeenteraad van Berlijn bij de onderhandelingen, omdat het
bedrijf van de gemeentelijke bioscopen … door het land gesteund wordt.” Lars
Rohm, secretaris van de FAU Berlijn daarover: “Meerdere maanden betwistten
de Linkspartij en diens gemeenteraadsfractie openlijk hun
verantwoordelijkheid en verklaarden dat ze zich niet mochten mengen in het
tariefconflict. Dat nu beweging in de zaak is gekomen is een succes, waar
wij voor hebben gestreden. Echter, het blijft onaanvaardbaar dat dit verder
voorbij gaat aan de medewerkers en de sterkste vakbondsvertegenwoordiging in
het bedrijf.”

De FAU Berlijn vermoedt daarachter de bedoeling, dat de bioscoop met een
ver.di-contract voor de Linkspartei aanvaardbaar blijft, waartoe meer gelden
beschikbaar zouden worden gesteld, om de eisen van ver.di te vervullen.
Tegelijk zou men de bedrijfsleiding tegemoet komen, als de FAU er buiten zou
worden gehouden, om uiteindelijk rust in het bedrijf te hebben. “Dat daarmee
substantiële verbeteringen zouden zijn bereikt is een bedrieglijke
conclusie. De problemen in Babylon zijn niet eenvoudigweg met meer geld op
te lossen”, aldus Lars Rohm. “De bedrijfsleiding zou diens despotische
personeelsbeleid voortzetten en verder diens slechte management met
overheidsgeld voortzetten. Daarom moeten strijdbare vakbondsstructuren in
het bedrijf worden versterkt en moeten ze niet worden gepasseerd.”

De bedrijfsvergadering van Babylon Mitte heeft gisteren zonder tegenstemmen
een besluit genomen, waarbij ver.di en de FAU worden opgeroepen,
gemeenschappelijk tot een tariefpolitieke oplossing te komen. “Dat is een
duidelijk signaal, waar nog door ver.di noch door de bedrijfsleiding aan
voorbij kan worden gegaan. Al het andere zou een offer voor de
bedrijfsdemocratie en de vakbondsdemocratie zijn geweest”, aldus Lars Rohm.

FAU Berlijn

Verdere informatie:
http://prekba.blogsport.de
http://www.fau.org/berlin

Freie ArbeiterInnen-Union [FAU-IAA]
Allgemeines Syndicat Berlin
Strassburger Str. 38 / 10405 Berlin
Tel.: +49 (0)30 287 008 04

faub-presse mailing list
faub-presse op list.fau.org
https://list.fau.org/listinfo/faub-presse
-------------------------------------
Orig: (de) [FAU Berlin] Tarifkonflikt im Babylon Mitte wird zum Politikum.


More information about the A-infos-nl mailing list