(nl) Ierland, anarchistische Workers Solidarity #112 - Denkend over het anarchisme: Arbeiders hebben de macht door Ray Cunningham [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Di Dec 22 08:46:31 CET 2009


In de WSM wordt ons vaak gevraagd waarom we zo veel tijd besteden aan het praten over de 
arbeidersklasse. Zelfs de titel van ons blad, Workers Solidarity, lijkt voor sommigen een 
beetje vreemd - waarom praten we zo vaak over arbeiders? Is het anarchisme niet voor 
iedereen? En zijn we nu niet allemaal middenklasse? ---- Vragen zoals deze vragen zijn 
gebaseerd op een misverstand over wat klasse feitelijk betekent. Bij de arbeidersklasse 
behoren betekent niet arm zijn, in een mijn werken, of duiven houden, niet meer dan naar 
school gaan of werken in een kantoor je middenklasse maakt. De arbeidersklasse is iedereen 
die moet werken om te overleven, en de heersende klasse zijn de mensen waar we voor 
werken. De middenklasse is een kleine groep ergens tussen de twee in - niet rijk genoeg om 
van het werk van anderen te leven, maar nog steeds niet geheel afhankelijk van hun lonen.

De arbeidersklasse is belangrijk vanwege de maatschappij waarin we nu leven.
Het kapitalisme is gebaseerd op een ongelijke verdeling van rijkdom en
macht. Een kleine minderheid van mensen controleert het meeste van de
rijkdom van de wereld, wat betekent dat ze de boerderijen en de fabrieken,
die alle noodzakelijke levensbehoeften produceren, bezitten. De rest van ons
moet voor hen werken - en dit, niet de kleren die we dragen of de boeken die
we lezen, is wat ons arbeidersklasse maakt (het spreekt voor zich dat de
arbeidersklasse de werklozen, en de partners en kinderen van arbeiders
omvat).

In het hart van het kapitalistische systeem is winst, het verschil tussen
wat we voor ons werk betaald krijgen, en wat ons werk waard is. In iedere
winstgevend bedrijf worden arbeiders, per definitie, minder betaald dan wat
hun werk waard is. Wat over blijft is de winst van je baas, geld dat ze
hebben verdiend aan jouw werk. En dit is waarom het systeem voortgaat - voor
al degenen die door het kapitalisme worden uitgebuit, en er onder lijden, de
rijken en de machtigen blijven er van profiteren.

Arbeidersklasse macht

De arbeidersklasse zijn degenen die het meest te winnen hebben bij de
afschaffing van het kapitalisme, en wij zijn ook degenen met de macht om de
maatschappij te veranderen, omdat het kapitalisme afhankelijk is van onze
voortgezette steun er aan. Als we actie ondernemen om onze lonen of
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, realiseren we ons dat we sterker zijn als
we samen optreden, en we snijden in de winsten van onze bazen. En hoe meer
successen we hebben in zulke campagnes, hoe meer we ons realiseren dat we
daar niet hoeven te stoppen, met kleine verworvenheden en hervormingen, maar
dat we in staat zijn de maatschappij fundamenteel te veranderen, zodat die
al onze belangen dient.

En dat is ons uiteindelijke doel - niet om de positie van de arbeidersklasse
te verbeteren, of zelfs maar de arbeidersklasse aan het hoofd te stellen,
maar om het eigendomssysteem dat klassen schept af te schaffen. Als iedere
werkplek wordt beheerd door de mensen die daar werken en productie alleen
naar behoefte is, dan zal er geen winst kunnen zijn, en dus geen
arbeidersklasse of heersende klasse. Dat is de basis van een anarchistische
maatschappij, een maatschappij waarin iedereen werkelijk gelijk is, en dus
iedereen vrij kan zijn.

Denkend over het anarchisme: Arbeiders hebben de macht
http://www.wsm.ie/news_viewer/6226
-------------------------------------
Orig: (en) Ireland, Anarchist Workers Solidarity #112 - Thinking About
Anarchism: Workers Have the Power by Ray Cunningham.


More information about the A-infos-nl mailing list