(nl) Ierland, anarchistisch blad Workers Solidarity #105 - Het systeem werkt ... voor de rijken door Joe King [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Okt 19 18:38:16 CEST 2008


De werkloosheid is in het afgelopen jaar met een derde toegenomen en iedereen is 
het er over eens dat er slechtere tijden aan komen. Zorgen over het verliezen 
van banen en niet in staat zijn de huur te betalen nemen toe. Wiens fout is het? 
Zijn het de politici die de economie besturen, of is het de kapitalistische 
economie zelf? ---- Recessie betekent dat minder wordt  geproduceerd en dat 
betekent meer werkloosheid. Als gevolg hiervan wordt onze onderhandelingspositie 
als arbeiders verzwakt en dalen de lonen. Een vroeg teken hiervan is de 
agressieve opstelling die wordt ingenomen door de werkgevers, in de huidige 
'partnerschap' gesprekken over de lonen.

Onder het kapitalisme worden besluiten over wat te produceren genomen door 
honderden concurrerende bedrijven. De concurrerende drijfveer om groter te 
groeien en meer marktaandeel te krijgen dwingt ze om zich uit te breiden alsof 
de markt waarvoor ze produceren geen grenzen heeft.

Er is geen rationele planning. Groei is niet verbonden met de behoeften van
mensen, maar eenvoudigweg vanwege de verwachting van winst. We krijgen
'overproductie' waar meer producten dan kopers zijn. Goederen stapelen zich
op, die niet kunnen worden verkocht, en de bedrijven die te veel hebben
geproduceerd moeten de productie beperken.

Producten liggen onverkocht en winsten dalen, waardoor verdere investering
minder de moeite waard wordt. Verminderingen in uitgaven spreiden zich over
de hele economie. De eerste over-producerende bedrijven beperken de
investeringen en dit leidt tot minder vraag voor de producten van hun
leveranciers, die op hun beurt worden gedwongen de productie te beperken,
wat problemen veroorzaakt voor de leveranciers van hun leveranciers
enzovoorts.

Recessies volgen altijd dit patroon en het gevolg is altijd de zelfde
dalende productie, toename van sluitingen, lagere lonen en hogere
werkloosheid - met een onvermijdelijke toename van de armoede.

Om uit de crisis te komen moet onnodige productie capaciteit worden
uitgewist, minder winstgevende bedrijven gaan failliet. Voorraden van
geproduceerde goederen moeten goedkoop worden verkocht of geheel
afgeschreven, aangezien investeringen niet zullen hervat als overproductie
nog steeds bestaat. En er moet een toename in het niveau van de winst zijn,
bereikt door zowel loonsverlagingen als gedaalde rente percentages.

Iedere crisis helpt de situaties te scheppen voor toekomstige groei, door
het kapitalisme te ontdoen van minder efficiente/winstgevende bedrijven. De
groei begint opnieuw, waarbij het kapitalisme een boom situatie schept, wat
onvermijdelijk wordt gevolgd door een nieuwe recessie. Dit is de
geschiedenis van het kapitalisme geweest sinds het voor het eerst werd
ontwikkeld.

Regeringen kunnen een klein verschil maken, ze kunnen investeringen rond
schuiven, belastingen verhogen of verlagen, geld lenen of bezuinigen. Maar
nu hebben ze begrensde macht omdat we leven in een wereldeconomie waarin
alle landen importeren en exporteren en waarin de meeste grote bedrijven
nationale grenzen al lang zijn ontgroeid.

Inderdaad, deze cyclus laat zien hoe zinloos de lange termijn economische
plannen van Sinn Fein, Labour en andere hervormers zijn. Deze cyclus van
onzekerheid is, verre van een of andere fout of mismanagement te zijn, de
natuurlijke cyclus van het kapitalisme. Het is de kern van het systeem, en
een extra reden om er mee te breken.
--------------------
Orig: (en) Ireland, anarchist journal Workers Solidarity #105 - The system
works . for the rich by Joe King.


More information about the A-infos-nl mailing list