(nl) Australie, Sydney, anarchistisch blad Mutiny #30 - (De dreiging van) massale directe actie leidt tot resultaat - verklaring van Mutiny over de afgelaste oorlogsbeurs [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Okt 18 13:24:23 CEST 2008


Toen mensen voor het eerst spraken over het sluiten van de APDSE (Asia Pacific 
Defence and Security Exhibition), die in Adelaide zou worden gehouden vanaf 11 
november, leek het een bijna onmogelijke taak. Nu hebben ze aangekondigd dat ze 
het hebben afgelast! En ze hebben het afgelast vanwege vrees voor protesten van 
'woeste anarchisten', waaronder 'de ultra-militante protest groep Mutiny'.
Het is duidelijk dat deze overwinning heel weinig met ons te maken had. De 
wapenbeurs werd afgelast vanwege het harde werk van veel mensen die er tegen 
organiseerden. De Zuid Australische regering was niet bang voor ons kleine 
collectief: ze waren bang voor verstoring door de grote, militante demonstratie 
en blokkade die werden gepland. Het is duidelijk dat een wapenbeurs niet 
populair wordt. De staat en de kapitalistische media misleiden echt niemand als 
ze hun wapens festival 'verdediging' noemen, en onze plannen om in de weg te 
staan 'geweld'.

Het is duidelijk dat toen de Zuid Australische premier sprak over 'woedende
mensen van een laag niveau, die gevaarlijk zijn voor de maatschappij', hij
sprak over iedereen die van plan was tegen de wapenbeurs te protesteren. Hij
probeerde iedereen die betrokken was bij organisatie vanaf de basis te
beledigen en te isoleren: degenen die zouden hebben gekozen om te blokkeren,
evenals degenen wier begrip van 'geweldloosheid' hen zou hebben geleid tot
minder directe vormen van protest.
We zien overeenkomsten tussen dit gebruik van de gebruikelijke cliches om
het gehele protest af te wijzen en hoe, in het verleden, bepaalde protest
groepen anderen hebben veroordeeld die hun ideeen over wat een protest zou
moeten zijn niet strikt volgen. De kracht van ieder massaal protest is onze
vaardigheid om samen te werken met een verscheidenheid van tactieken, en
geen enkele groep heeft het recht voor te schrijven welk gedrag geschikt is
door zichzelf 'geweldloos' te noemen.
We hopen dat de volgende keer dat er zo'n aanval van de media in het
openbaar is op 'gewelddadige activisten', anderen zich herinneren dat het
ook een aanval op hen is, en solidair zijn met degenen die worden
aangevallen, in plaats van 'erkenning' te zoeken door afstand van hen te
nemen (of door zich aan te sluiten bij de aanval).
Wij allemaal hebben de wapenbeurs gesloten voor die plaats vond omdat
duidelijk was dat er een verstorende weigering in het openbaar om het te
tolereren zou zijn, en dat dit onderdeel was van een brede oppositie tegen
de wapenbeurs.
De afgelasting van de wapenbeurs toont duidelijk de macht aan van gedeelde
bedoelingen en respect voor een diversiteit van tactieken. Het was een
overwinning omdat mensen die het conferentie terrein fysiek wilden blokkeren
weigerden te worden buitengesloten door debatten over 'geweldloosheid', maar
er op stonden dat het in de weg staan van deze wapenbeurs het juiste was om
te doen.
Mutiny was slechts een zondebok voor het besluit om het af te gelasten.
Echter, de succesvolle protest planning - en de overwinning die het voor ons
allen opleverde - laat ons voelen dat ons besluit, hoewel het ons de
afgelopen jaren maakte tot een doelwit voor politie aandacht en ongewilde
publiciteit, ons besluit om openlijk te spreken over het beleid van
militante directe actie iets waard is geweest.
--------------------
Orig: (en) Australia, Sydney, anarchist zine Mutiny #30 - (The threat of)
mass direct action gets the goods - Mutiny statement on the cancelled war
fair.


More information about the A-infos-nl mailing list