(nl) [Fabel Nieuws] Witte illegalen vragen staatssecretaris om legalisering

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Do Jun 5 06:42:08 CEST 2008


P E R S B E R I C H T ---- Van: comités witte illegalen Tel: 071-5127619
Bijlage: Aanbiedingsbrief aan Albayrak ---- Comités van witte illegalen vragen 
Staatssecretaris van Justitie om legalisering ---- Op vrijdag 6 juni 2008 om 
15:00 uur zullen vertegenwoordigers van verschillende comités van witte 
illegalen een petitie aanbieden aan Mevrouw N. Albayrak, Staatssecretaris van 
Justitie. Daarin wordt opgeroepen tot legalisering van de laatste witte 
illegalen. De aanbieding vindt plaats op het Ministerie van Justitie, 
Schedeldoekshaven 100 in Den Haag. ---- Witte illegalen zijn arbeidsmigranten 
die voor de inwerkingtreding van de Koppelingswet per 1 juli 1998 jarenlang wit 
hebben gewerkt, premies hebben betaald en toegang hadden tot collectieve 
voorzieningen. Met de koppeling van computerbestanden van collectieve 
voorzieningen aan de verblijfsstatus werden zij in een klap nagenoeg rechteloos 
gemaakt.

Onder druk van politieke actie door witte illegalen, waaronder
hongerstakingen, kwam de zogenaamde Tijdelijke Regeling Witte Illegalen
(verder: TRWI) tot stand. De TWRI had als doel een oplossing te creëren
voor een groep schrijnende gevallen die buiten de zogenaamde
Zesjaarsregeling vielen. Een aantal factoren in de (uitvoering van deze)
TRWI en de hantering van overige wet- en regelgeving werkten echter
dusdanig uit dat een groot deel van de groep opnieuw niet werd
gelegaliseerd. Zonder een verdere weging van factoren vinkte de IND op de 8
toelatingscriteria af voor doorzending naar de Burgemeesterscommissie.

Het doel van de Burgemeesterscommissie - het traceren van schrijnende
gevallen waarin sprake is van vergaande inburgering - kon feitelijk niet
worden gerealiseerd. Langdurig werkzame witte illegalen struikelden
vroegtijdig bij de poort van de IND en kregen nooit de kans voor de
Burgemeesterscommissie te verschijnen. Temeer klemde deze gang van zaken
omdat de Burgemeesterscommissie in vrijwel alle wel voorgelegde zaken
positief adviseerde, waarna een verblijfsstatus volgde.

Een onvoldoende duidelijke toelichting door de Staatssecretaris,
gecombineerd met een regeling die te weinig aanwijzingen gaf hoe aan de
voorwaarden moest worden voldaan liet veel ruimte tot interpretatie. De
indruk is daardoor gewekt dat de IND inconsequent en willekeurig te werk
ging met de voorwaarden. De bewijslast lag hierbij steeds zwaar bij de
aanvrager, terwijl er geen sprake was van enig voordeel van de twijfel.

De stelselmatige weigering van de politiek om te erkennen dat de eerdere
regeling geen fatsoenlijke oplossing heeft geboden hebben de comités van
witte illegalen doen besluiten in actie te komen om hun zaak opnieuw onder
de aandacht te brengen van het Kabinet, de Tweede Kamer en het algemeen
publiek. Er is een zeker vergelijk te maken met de uitzichtloze en
schrijnende situatie van afwezen asielzoekers, die door middel van het
creeren van politieke en juridische ruimte in de vorm van een generaal
pardon, weer zicht hebben gekregen op een normale toekomst.

De comités van witte illegalen verzoeken de Staatssecretaris van Justitie,
gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om de laatste groep
witte illegalen in Nederland te legaliseren teneinde hen een menswaardig
bestaan te bieden.

Maandag 9 juni zullen SP-Tweede Kamerleden de problematiek van de witte
illegalen agenderen tijdens de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor
Justitie. Vertegenwoordigers van de comités van witte illegalen zullen op
de publieke tribune plaatsnemen.

Met vriendelijke groeten,

Haags Comité Turkse werkgroep witte illegalen, Haags Comité Marokkaanse
werkgroep witte illegalen, Amsterdams Comité witte illegalen, Comité witte
illegalen de Pijp, Comité witte illegalen Zeeburg, Comité witte illegalen
Rotterdam, Comité witte illegalen Volendam/Edam.

Meer informatie over de witte illegalen problematiek:
<http://www.defabel.nl/>www.defabel.nl


More information about the A-infos-nl mailing list