(nl) Wij anarchisten willen een nieuwe realiteit opbouwen!

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Do Dec 6 18:54:33 CET 2007


FNA.IAF Federatie van Nederlandssprekende Anarchisten Internationale van 
Anarchistische Federaties (in oprichting) ---- Kameraden! ---- Wij anarchisten 
willen een nieuwe realiteit opbouwen! ---- We willen een nieuwe wereld bereiken 
door het bestrijden van alle alle politieke en sociale dogma’s die ons 
onderdrukken. ---- Het anarchisme is een strijdinstrument voor de vrijheid van 
het individu en tegen de macht, tegen de staat en het kapitalisme. ---- Het 
anarchisme is een weg en een levenswijze. ---- De anarchist is iemand die niet 
stil staat en die de macht niet dient. Hij heeft zijn libertaire idealen, die 
altijd in beweging en op de proef dienen te staan. De individuele vrijheid, de 
wederzijdse hulp, het zelfbestuur en het federalisme moet men leren en in de 
praktijk brengen.

Een organisatie van anarchisten is een noodzakelijk middel om als
anarchisten te leven en te handelen. Met dit instrument kunnen we het
systeem bestrijden en onze idealen realiseren.

Bouw met ons een anarchistische organisatie!

Leve de anarchie!

Contact: fna.iaf op xs4all.nl

Voorstel: In januari willen we in Amsterdam een overleg organiseren
waarbij onder meer iemand van het secretariaat van de Internationale van
Anarchistische Federaties (IAF) komt spreken. Meer info over de IAF vind
je hieronder en op het internet: http://www.iaf-ifa.org/
Als je hiervoor belangstelling hebt, laat ons dat weten. Dan houden we je
op de hoogte.
Op dit eerste overleg willen we in overleg met de aanwezigen meer
bijeenkomsten gaan plannen over hoe wij ons als anarchisten beter zouden
kunnen organiseren, zowel in theoretische vorming als het in de praktijk
brengen van onze idealen.

N.B.: Deze oproep graag doorgeven aan anderen, of verspreiden.
De Internationale van Anarchistische Federaties: streven naar een
wereldwijde anarchistische beweging in denken en handelenDe IAF/IFA strijdt voor:1)    De afschaffing van alle vormen van autoriteit, hetzij economisch,

politiek, maatschappelijk, religieus, cultureel of seksueel.

2)    De opbouw van een vrije samenleving, zonder klassen, staten of
grenzen,

gegrondvest op anarchistisch federalisme en wederzijdse hulp.(uit de Verklaring van Grondbeginselen van de Internationale

Anarchistische Federatie – gesticht in 1968 in Carrara, Italië)De bovenstaande verklaring van grondbeginselen zet duidelijk uiteen wat de

IFA/IAF hoopt te bereiken – een ambitieus programma, maar wel het

enige programma dat de doelen kan bereiken van vrijheid, vrede en

gerechtigheid waar mensen op verschillende manieren voor hebben gestreden

sinds het begin van ons bestaan als een soort. Hoewel henzelf geen

anarchisten noemend, hebben mensen met anarchistische doelen en praktijken

altijd bestaan in alle delen van de wereld. Het is echter pas in de 19de

eeuw als zodanig georganiseerd, theoretisch-expliciet anarchisme verscheen

met de stichting van de eerste Internationale Federatie van Anarchisten in

St. Imier in 1872. Het werd opgericht door zowel arbeiders (veel van hen

horlogemakers in St. Imier zelf) en internationale anarchistische

activisten die genoeg hadden van de autoritaire aard van de Marxistische

Internationale. Het is veelbetekenend dat zelfs hoewel anarchisten een

relatief kleine beweging vormden in elk land, ze zich onmiddellijk op

internationaal niveau gingen organiseren. De IFA beschouwt zichzelf als de

erfgenaam van deze traditie.   Vandaag de dag is de noodzaak voor internationale solidariteit en

samenwerking tussen anarchisten belangrijker dan ooit. Ieder aspect van

ons leven is verweven met een wereldwijd systeem van economische,

politieke en culturele overheersing. Dit kan leiden tot een gevoel van

hulpeloosheid daar onze woede niet direct kan worden geuit tegen hen die

de beslissingen maken die ons leven beïnvloeden. De mensen van

Afghanistan en Irak worden in een toestand van extreme verwarring

gebracht als gevolg van de interventie door het Amerikaanse Leger en de

uit Saoedi-Arabië geïmporteerde islam. Genetisch gemanipuleerde (GM)

gewassen worden opgelegd aan tegenstrevende boeren in Brazilië en Polen.

Eilanden in de Pacific staan op het punt te verdwijnen door de hebzucht

naar energie elders in de wereld. In Afrika, ondanks het afwerpen van het

juk van kolonialisme, gaat de plundering door wereldwijde corporaties

door en verrijken lokale warlords zich ten koste van de lokale bevolking

en hun milieu. Banen en veiligheid van mensen hangen af van grillige

internationale geldmarkten. En zelfs afgelegen tribale volkeren verliezen

hun manier van leven als gevolg van de wereldwijde vraag naar de

hulpbronnen op hun land. Maar we zijn niet hulpeloos. We kunnen

internationaal anarchisme tot ons wapen maken.De IAF/IFA is slechts een deel van wat een wereldwijde anarchistische

beweging moet worden. Zijn lidorganisaties zijn actief in een brede waaier

van activiteiten, van het helpen organiseren van G8-top protesten tot

solidariteitsacties met strijd overal ter wereld. De Internationale heeft

echter een onderscheidende identiteit in het samenbrengen van sociaal

anarchisten die het belang benadrukken van 1) het georganiseerd zijn in

vrije associaties en 2) het deel uitmaken van de bredere

arbeidersklassebeweging. Hoewel er vele verschillen zijn tussen de

lidfederaties, zijn zij verenigd rond de grondbeginselen van het

Associatieve Pact. Lidfederaties bestaan in Argentinië, Wit-Rusland,

Bulgarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije, Frankrijk, Duitsland en

Zwitserland, Groot-Brittannië en Ierland, Iberia (Spanje en Portugal),

Italië, en Rusland. We staan ook in nauw contact met organisaties in

Bulgarije en Venezuela.De IAF/IFA verschaft middelen voor kameraden vanuit de hele wereld om met

elkaar te communiceren. We worden overal geconfronteerd met dezelfde

vijand en leren over het verzet dat elders wordt gevoerd door anderen

waardoor ideeën kunnen worden opgedaan voor onze eigen strijd. Binnen

Europa kan de uitgebreide ervaring van kameraden in Italië, Spanje en

Frankrijk helpen voor hen die een veel kortere geschiedenis kennen van

anarchistische strijd, zoals in Oost-Europa. De kameraden in Oost-Europa,

echter, die niet overladen zijn met traditie zijn in staat om nieuwe

perspectieven en ideeën te bieden voor strijd.Goede communicatie kan ook revolutionair zijn als het inspireert. Juist te

weten dat mensen elders aan het terugvechten zijn is belangrijk voor hen

die te maken hebben met een neerwaartse spiraal in de strijd. Deze kennis

kan mensen helpen om door te gaan. Het meest belangrijke is te horen van

successen. Het verspreiden van deze verhalen van succesrijk verzet is een

voorname rol van internationale anarchistische propaganda. De strijd van

de Argentijnse arbeidersklasse werden enthousiast verwelkomd door mensen

in Europa. Horend van arbeiders die hun bazen, banken en politici

negeerden en juist zelf dingen doen bevestigden het geloof dat anarchisten

altijd al hebben gehad in de kracht van arbeiders tot zelforganisatie.Het is ook belangrijk om een internationaal forum te hebben waar meer

theoretische discussies plaats kunnen vinden. Leren over wat er gebeurt in

een variatie van landen kan ons helpen om onze analyse te ontwikkelen van

de situatie waar we voor staan. We hebben een diepgravend begrip nodig van

de politieke, economische en sociale werkelijkheden, zodat we ons meer

effectief kunnen organiseren en anticiperen op de strategieën van onze

vijand. De ervaring van Venezuelanen met Chavez, Brazilië met Lula,

Brittannië met Brown alles helpt om het anarchistische antagonisme tegen

reformisme - een doctrine dat blijkt te denken dat een regering sociale

verandering kan brengen - te stimuleren. De Italiaanse ervaring van

repressie is een helende les dat ons bewust maakt van de mogelijkheid voor

elk zogenaamd democratische regering om openlijk autoritair te worden.

Internationalisme blijft essentieel als een wapen tegen de opkomst van

etnische en nationale conflicten net als het was tijdens de Eerste

Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Kameraden in het vroegere

Joegoslavië, hoewel georganiseerd als gescheiden nationale federaties,

beginnen samen te komen op een bredere basis. Ze willen tonen dat

anarchisten de tragische verdeeldheid van de rest van de arbeidersklasse,

die zoveel pijn en lijden hebben veroorzaakt, te boven moet komen. Door

het verschaffen van een kader waar anarchisten vanuit verschillende landen

en etnische groepen kunnen samenkomen, kan IAF/IFA de opbouw faciliteren

van een ongedeelde arbeidersbeweging.De IAF/IFA zal zijn 40ste jaarlijkse Congres houden in 2008. We willen ons

richten op een analyse van de internationale situatie en de rol van

anarchisten in deze internationale context. Naast de aangesloten

federaties willen we ook andere organisaties uitnodigen die zich met ons

willen verbinden in het verhelderen van ideeën en analyse, het ontwikkelen

van effectieve strategieën, leren van strijdvoeren, en hoop en inspiratie

opdoen vanuit het besef dat anarchisme inderdaad een wereldwijde beweging

is.Voor Internationale Solidariteit,

Het IAF/IFA Secretariaat


More information about the A-infos-nl mailing list