(nl) Ierland, Workers Solidarity nummer #93 is - Een nieuwe wereld in onze harten [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Ma Okt 16 00:17:12 CEST 2006


Iedereen die zich de geschiedenis van hun “Leaving Cert” (de betekenis
hiervan is onduidelijk – Ed.) herinnert zal de Spaanse Burgeroorlog
kennen, die in juli 1936 ontbrandde met een poging tot een militaire
staatsgreep tegen de liberale/linkse regering van toen. Waar je je
misschien niet van bewust van bent is de ‘Spaanse Revolutie’ – de
activiteiten en massieve verandering die plaatsvonden in de delen van
het land die niet door de fascisten werden gecontroleerd.
Het anarchisme was onder de arbeidersklasse in Spanje goed ontwikkeld en
toen de generaals en hun bondgenoten in opstand kwamen waren het de
arbeiders die zich als eersten tegen hen verzetten.

Terwijl links mensen opriep thuis te blijven en de regering te steunen
kwamen de anarchisten op straat, kondigden een algemene staking af en
namen de wapens op.

Waar de arbeiders in de regering vertrouwden werden ze door het leger,
dat spoedig radicalen en vakbondsactivisten opspoorde en executeerde,
verslagen. Echter, in gebieden waar de anarchisten en de
arbeidersbeweging sterk waren en wapens in beslag namen versloegen ze
het leger en de fascisten. In deze anarchistische bolwerken vormden ze
collones om de strijd naar de rest van het land over te brengen.

De frontlinies van de Revolutie waren niet slechts de plekken waar de
arbeiders en de fascisten in botsing kwamen. De nieuw opgekomen mensen
verspreidden de strijd naar alle aspecten van hun levens. Fabrieken en
land werden gecollectiviseerd, werkplekken werden overgenomen en
democratisch beheerd door de mensen die er werkten. Herenhuizen en grote
gebouwen werden veranderd in centra voor arbeidersorganisaties. Luxe
restaurants werden eetkamers voor het volk en sommige kerken werden
zelfs warenhuizen. De revolutie kwam vanaf de basis en de strijd was
niet alleen tegen het fascisme – het was voor een betere wereld voor
iedereen.

Na een periode van heroïsche strijd werd de Revolutie verslagen door een
combinatie van aanvallen van het internationale fascisme en sabotage
door Stalin’s Rusland. De anarchisten en arbeiders leden onder scherpe
repressie onder het Franco regime, dat tot de jaren ’70 bleef bestaan.
Echter, het was geen verspilde moeite. De Spaanse Revolutie laat ons
zien dat fundamentele verandering mogelijk is zonder dat het nodig is
over te gaan op dictatoriale methodes.

We kunnen voortbouwen op de lessen van Spanje en een nieuwe revolutie
tot stand brengen – en de volgende keer zullen we niet worden verslagen!
Zoals Durruti, de anarchistische militaire commandant zei: “We gaan de
aarde erven; er is hierover niet de minste twijfel. De bourgeoisie kan
vernietigen en de eigen wereld ruineren voordat het het podium van de
geschiedenis verlaat. We dragen hier, in onze harten, een nieuwe wereld.
Die wereld groeit deze minuut.”

Uit het anarchistische blad Workers Solidarity 93, Sept/Okt 2006
-----------------------------------------------------
Orig: (en) Ireland, Workers Solidarity issue #93 is – A New World In Our
Hearts.More information about the A-infos-nl mailing list