(nl) Mexico: Verklaring door IAF-IFA secretariaat ter ondersteuning van Oaxaca [ca, en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Nov 19 17:43:22 CET 2006


Oaxaca is overall! We zijn allemaal in Oaxaca!
Het IAF-IFA secretariaat in ondersteuning van de strijd van het volk van
Oaxaca.
Opnieuw, triest maar nauwelijks verrast, zijn we getuigen van de reactie
van de macht op eisen van een volk.. Er is een aantal doden in Oaxaca,
een verschrikkelijke tol die met de dag blijft groeien, door de handen
van de Mexicaanse politie, de PFP.
Er zijn veel meer gewonden, gearresteerden en zelfs verdwenen mensen,
mensen die op straat worden ontvoerd en in leger helikopters worden
gevlogen naar afgesloten detentie plekken. Dit lijkt de enige manier te
zijn waarop de politieke en economische machten van de Mexicaanse staat
bereid zijn, of in staat zijn, te reageren op een aantal eisen die door
het volk van Oaxaca zijn gesteld.

De bevolking van Oaxaca, de geboorteplaats van de libertaire
revolutionair, Ricardo Flores Magon, is niet alleen grotendeels inheems,
maar behoort tot de armsten in het land, en heeft lang gestreden om de
vrijheid terug te krijgen die hen meer dan 500 jaar geleden werd
ontnomen, toen de invasie en kolonisatie begon en onderdrukkende
instituties werden opgelegd.

  Wat op het spel staat is veel meer dan hogere lonen voor onderwijzers,
en hogere studiebeurzen voor arme studenten. Het is veel meer dan het
wel of niet aftreden van de moordlustige lokale gouverneur, Ulises Ruiz.
Hij zou moeten worden gedwongen onmiddellijk op te stappen en
overgedragen aan het volk van Oaxaca om verantwoordelijk te worden
gesteld voor zijn misdaden. Dat is niet de grote kwestie die op het spel
staat.

  In een zin is dit een strijd tegen de vervallen structuren van politieke
macht in Mexico, dat door de PRI, Institutionele Revolutionaire Partij,
in een ijzeren vuist is gehouden sinds de tijden van Zapata, in de jaren
‘10 van de twintigste eeuw. Het is zeker, ook, een protest om de
coalitie van politiek en economisch voorrecht te beëindigen, die daar
hand in hand gaan, zoals overal elders in de wereld, waarbij het
overgrote deel van de bevolking wordt uitgesloten van fatsoenlijke
levensvoorwaarden, laat staan een werkelijk aandeel in de rijkdom.

Maar bovenal is het een kwestie van de volkeren in de wereld die hun
eigen lot in hun handen nemen en hun toekomst creëren, tegen een muur
van repressie, vechtend voor iedere meter, om een planeet op te bouwen
die meer lijkt op iets dat de moeite waard is om in te wonen. Het is een
kwestie van of het mogelijk zal zijn, of er nog steeds een kans is, om
iets beters tot stand te brengen, of dat integendeel de meesters van de
wereld, grote bedrijven, corrupte politici, moordenaars in dienst van de
staatsmacht voor altijd de overhand zullen houden.. Het is een kwestie
van of we nog steeds kunnen hopen en dromen.

  Niets is besloten. Gisteren leek het er op dat de politie, de PFP,
gesteund door het leger en bendes van PRI schurken, succesvol zou zijn
in het beheersen van de stad. Vandaag horen we hoe het volk zich heeft
verzet tegen pogingen om de universiteit en het radio station van de
APPO over te nemen. Veel dingen kunnen in de volgende dagen en weken
gebeuren en de situatie zal voor de corrupte Ruiz moeilijker worden. De
oproepen voor zijn aftreden en vervolging groeien iedere dag sterker en
de Mexicaanse president lijkt terughoudend te zijn om nog meer krachten
in te zetten om een corrupte lokale gouverneur te steunen. Een nieuwe
president, die op zijn beurt is gekozen tijdens frauduleuze
verkiezingen, zal binnenkort de macht over nemen en niemand weet welke
positie hij zal innemen. Aan de andere kant heeft de
sociaal-democratische partij, PRD, aangekondigd sympathie te hebben voor
de stakers in Oaxaca maar het weigert enig betekenisvol protest ter
ondersteuning te organiseren, zelfs als het beweert tijdens de
recentelijke verkiezingen te zijn gesteund door het volk. Het is
duidelijk dat voor de lange termijn problemen van de inheemse mensen, de
armen, de arbeiders en onderwijzers van Mexico, of Latijns Amerika,
nooit een oplossing zal worden geboden door politici van welke soort dan
ook, maar alleen door de zelforganisatie en directe actie van het volk.
En er is geen noodzaak om voor het leveren van het bewijs hiervan verder
te kijken dan Oaxaca.

Het is aan onze kameraden, broeders en zusters in Oaxaca, om nu deze
strijd te leveren. Ze kunnen daarbij rekenen op onze volledige steun.
Niet alleen sturen we hen onze warmste groeten, maar we zullen zo veel
mogelijk organiseren om hun situatie bekend te maken aan iedereen in
onze landen, en hun stem gehoord door de vertegenwoordigers van de
Mexicaanse staat in onze landen. We zullen de medeplichtige stilte die
de media in stand houden over de voortgaande strijd doorbreken. Het is
duidelijk dat zij geen belang hebben in het rapporteren over het ware
geschiedenis maken.

  Vanaf het IAF-IFA secretariaat roepen we iedereen op, ongeacht
geografische locatie, solidariteitsacties  voor het volk van Oaxaca te
organiseren. Hun strijd is ieders strijd, en hun succes is een verdere
stap in de richting van emancipatie. Steen voor steen bouwen we aan een
nieuwe wereld. We kunnen nu allemaal helpen er een meer te leggen.

  IAF-IFA secretariaat.
---------------------------------
Orig: (en) Mexico: Statement by IAF-IFA secretariat in support of Oaxaca
[ca].


More information about the A-infos-nl mailing list