(nl) Verkiezingen 2006: Venezolaanse anarchisten spreken

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Wo Nov 15 23:23:36 CET 2006


Ik ben nu in Caracas en je kunt nauwelijks meer ergens naar toe gaan
zonder iets tegen te komen over de komende presidentiële verkiezingen
tussen Chavez en Rosales: campagne posters, Chavista marsen, Rosalista
marsen, de missies die wat openbare activiteit doen, kraampjes die in de
metro zijn neergezet om mensen uit te leggen hoe stemmen werkt,
televisie shows, enz. Ik heb ook de kans gehad wat van de mensen van de
verschillende anarchistische groepen hier te ontmoeten.
De Commissie voor Anarchistische Relaties, dat een netwerk van
anarchistische groepen in Venezuela is, heeft drie verklaringen van
Venezolaanse anarchisten over de komende presidentsverkiezingen
opgesteld. Ik heb de eerste van de drie hieronder vertaald. S.

>Van de Commissie voor Anarchistische Relaties en diens orgaan El 
Libertario, verspreiden we drie teksten waarin we in het openbaar ons
perspectief op de komende Venezolaanse verkiezingen van 3 december 2006
uitdrukken.

*Een oproep en een alarm voor de publieke opinie*

Als een groep van activisten met kritische tendensen hebben we het
noodzakelijk gevonden over de huidige situatie een alarm te sturen aan
alle krachten van het volk: arbeiders, inheemse mensen, Afro
Venezolanen, studenten, vrouwen, buurt groepen, intellectuelen en
sociale groepen.

We houden vol dat de twee opties die door de gevestigde orden worden
gepubliceerd – Chavez net zo veel als Rosales – de overheersing van
financiële macht en het rijk over Venezuela vertegenwoordigen, en een
situatie van super-uitbuiting, werkloosheid, en sociale uitsluiting
naast de versterking van het grootkapitaal voorstellen.

Acht jaar in de “revolutie” of het zogenaamde proces, zien we dat er een
sociale ellende is die het gevolg is van de consolidatie van de Staat en
de vernietiging/co-optatie van sociale groepen. In recente jaren is het
politieke regime verslechterd in een totale onderwerping aan het
transnationale kapitaal van de kant van de Chavez regering, een feit
waarvan Rosales en de oppositie doen alsof ze zich er niet van bewust zijn.

Het gevestigde spel bestaat uit het volgende: ten aanzien van de
oppervlakkige en beperkte hervormingen van de huidige regering – die
zijn voortgedreven door het Stalinistische links binnen de
kapitalistische Staat – doet de oppositie alsof deze maatregelen
communistisch zijn, terwijl ze in werkelijkheid deel uitmaken van de
dynamiek van het wereldwijde kapitalisme. Wat we hebben gezien is
staatsmanagement met punctuele betalingen van buitenlandse schuld, de
overgave van de olie delta’s van de Orinoco en het aardgas van de staat
Falcon, vernietiging van het milieu (Imataca, Perija en Paria),
hegemonie en de uitbreiding van de commerciële sector, van financiële
speculatie, en de creatie van flexibele arbeid en sociale uitsluiting.

Het ideologische vertoog van de Staat is vernietigend en hegemonisch en
is er in geslaagd alle kritische krachten, die tot zwijgen zijn gebracht
door omkoping en vriendjespolitiek, opgenomen in een denkproces dat
alleen kan leiden tot totalitarisme, te blokkeren. Er is een toegenomen
fragmentatie van de sociale bewegingen geweest, terwijl de macht van de
kliekjes slechts is gegroeid.

Op de zelfde manier is er een oefening in direct militarisme als de hoge
functies in de publieke sector in handen van de militaire krachten zijn.
De verbeelding van het volk is gekanaliseerd in de burgerij-leger
leugen; willekeur is de werkelijke situatie, en de militaire sector
hoeft niet uit nostalgie naar het verleden te kijken, want El Ampara is
precies hetzelfde als La Paragua. Als gevolg hiervan is het Chavismo
eenvoudigweg de reproductie van puntofijismo, zoals wordt aangetoond
door de corruptie en straffeloosheid.

Op basis van deze overwegingen roepen we alle inheemse mensen, boeren,
studenten, professoren, intellectuelen, arbeiders, vrouwen, Afra
Venezolanen, buurt coalities, sociale groepen en mensen in het algemeen
op af te zien van stemmen omdat er geen substantiële verandering zal
zijn. De werkelijkheid is dat vertegenwoordigende democratie op basis
van populisme vs. oppositie niets nieuws symboliseert, maar slechts een
achterlijke sector is die de oorsprong had in de koude oorlog, net als
het Chavismo.

Deze oproep voor niet stemmen is niet gebaseerd op het probleem van
electorale fraude, dat we niet ontkennen; noch valt het samen met de
opportunistische oproep voor niet stemmen die uit bepaalde hoeken komt.
Vereiste verandering zal nooit worden gegeven door middel van het
electorale proces, maar zal eerder worden voortgebracht door het
autonome initiatief van de sociale bewegingen zelf. De ernstige sociale,
economische en culturele crisis waaronder Venezuela lijdt vindt het
antwoord niet in electorale politiek, die alle strijd banaal maakt en
uitwist.

We brengen dit alarm naar voren zodat alle agenten van sociale
verandering zich actief kunnen organiseren en het niet stemmen kunnen
bevorderen door hun eigen vormen van strijd, zonder messiassen of
autoritaire bureaucraten, om aan de steiger van de macht te tonen dat
het ineffectief en antidemocratisch is. Slechts de ineenstorting van het
bestaande systeem zal transformatie garanderen. Anders alarmeren we
jullie voor toenames in repressieve praktijken in de onmiddellijke
toekomst, binnen het raamwerk van de verslechtering van de structurele
crisis van het land.

Ten aanzien van de burgerlijke, genocidale Staat van de afgelopen 40
jaar, die wordt uitgedrukt in de kandidatuur van Manuel Rosales kan het
alternatief niet steun voor de totalitaire Staat van Hugo Chavez zijn.

*- Depolarisatie en autonomie, dat zijn in Venezuela na 3 december de
uitdagingen voor de sociale bewegingen.
--------------------------------------
Orig: Elections 2006: Venezuelan Anarchists Speak.


More information about the A-infos-nl mailing list