(nl) Ierland, Workers Solidarity nummer #93 is - Het belang van de Spaanse revolutie door Julia Doherty [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Ma Nov 13 08:22:30 CET 2006


Vandaag zeventig jaar geleden vond een sociale revolutie plaats die door
libertaire socialisten wordt herdacht als een voorbeeld van hoe onze
ideeën kunnen werken. De Spaanse revolutie kwam dichter bij het
realiseren van de mogelijkheden voor een vrije, staatloze maatschappij
op een enorme schaal dan enige andere revolutie in de geschiedenis.
Het was een zeer succesvolle poging door arbeiders om de maatschappij om
te vormen langs nieuwe revolutionaire lijnen. De enige andere revolutie
die zo breed bekend is, de Russische revolutie, eindigde in veel
bloedvergieten van onschuldige arbeiders toen de Bolsjewieken, geleid
door Lenin, een één-partij staat installeerden ten koste van de gekozen
arbeidersraden (“sovjets”).

Het belang van de Spaanse revolutie voor anarchisten en socialisten
vandaag is dat het een voorbeeld is van arbeiderszelfbestuur en
collectivisatie dat grotendeels een succes was. Veel fabrieken, zowel
agrarische als stedelijke, werden door de arbeiders overgenomen en
succesvol beheerd, zonder de noodzaak van enig hiërarchisch systeem. Dit
arbeiderszelfbestuur betekende het in praktijk brengen van het ideaal
van “van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte”. In sommige
kleine dorpscollectieven werd het geld zelfs afgeschaft en werd alles
door de bewoners gemeenschappelijk gehouden.

We hebben weinig of geen vrijheid in ons dagelijks leven en werk, we
moeten werken om onszelf en onze gezinnen te steunen, in een systeem dat
er op staat dat we een klasse van parasitaire werkgevers subsidiëren. En
toch, als we de bazen, de managers, de middenlaag en al degenen die geen
nuttig werk doen maar slechts dik groeien van ons zweet zouden
afschaffen, zouden we slechts de helft van het aantal uren moeten werken
dat we nu werken en nog steeds in staat zijn onszelf en elkaar te steunen.

We hebben het in ons ingeprent dat er een noodzaak van bazen is, dat we
iemand nodig hebben die toezicht over ons en over noodzakelijk werk
houdt en toch een groot deel van de koek neemt. Door al degenen met
macht wordt ons verteld dat we ze nodig hebben, maar ze lijken nooit
echt te kunnen verklaren waarom.

Met de Spaanse revolutie en het idee dat er geen noodzaak van bazen is
komt het meer recente voorbeeld van Argentinië’s bezette fabrieken. Na
de massieve ineenstorting van hun economie in de vroege 21^e eeuw en
terwijl hun leven werd bedreigd doordat bazen de fabrieken sloten,
besloten de arbeiders dat het genoeg was geweest. Ze heropenden de
fabrieken en begonnen weer te produceren, maar deze keer zonder een baas.

Er zijn veel succesverhalen zoals de Zanon textiel fabriek waar alle
arbeiders gelijk zijn en na het vechten van juridische gevechten de
productie gaande hielden, hen werd toegestaan de door arbeiders
beheerste werkplek te behouden. Hoe doen zijn het, als we niet zonder de
bazen zouden kunnen werken?

Gedurende de enkele jaren dat de libertaire revolutie in Spanje stand
hield handhaafde het diens federalistische systeem van beheersing door
de arbeiders.

Het einde van deze periode kwam niet tot stand door enige interne
storing. Het moest fysiek omver worden geworpen. Het vereiste de
militaire overwinning van Franco, gesteund door Italiaanse en Duitse
fascisten, en de gedwongen ballingschap, gevangenisstraf en moord van
duizenden anarchisten, socialisten en hun sympathisanten.

De gehele periode is een voorbeeld dat het kan worden gedaan, dat
degenen die het echte werk doen kunnen bloeien zonder bazen. We hebben
het ingeprent dat degenen aan de top het meest belangrijk zijn en dat ze
iets zijn waar we iedere dag gedurende de rest van onze levens mee
moeten leven, dus kunnen we er maar beter aan wennen!

Maar stel je voor dat je je los maakt, stel je voor dat je met je
werkmaten werkt voor het algemeen belang in plaats van slechts voor een
kleine minderheid van eigenaren, stel je voor dat iedereen gelijke
toegang tot de rijkdom van de maatschappij krijgt. Stel je dat voor en
neem het idee van een libertair, gecollectiviseerd systeem dat allen
onderhoudt die op maandag samen met je werken.

Gepubliceerd als ‘The importance of Spain’.

Uit het anarchistische blad Workers Solidarity 93, Sept/Okt 2006.
----------------------------------
Orig: (en) Ierland, Workers Solidarity issue #93 is – The Importance of
the Spanish revolution by Julia Doherty.More information about the A-infos-nl mailing list