(nl) VS, ISO conferentie - Anarchisten tegen Trotskisten, Verslag

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Nov 11 23:15:43 CET 2006


Op 28 oktober 2006 woonden we de eerste dag bij van een tweedaagse
Noordoostelijke Socialistische Conferentie: Bouw Links op/Strijd tegen
Rechts!, in New York City. Ondanks de oecumenische titel werd de
conferentie georganiseerd door de International Socialist Organization
(ISO) en was beperkt tot diens inzicht. Drie van ons (ik, W. en J.)
deelden het volgende pamflet uit.
Ik woonde drie van de volgende workshops bij, waaronder een over
Venezuela en een over ‘Marxisme en Anarchisme’. Een andere anarchist
sprak zich tijdens de discussie over M & A uit, en twee andere
anarchisten introduceerden zich na afloop bij mij. Het pamflet werd
breed verspreid: we gaven er ongeveer 200, aan een conferentie van
ongeveer 400. Ook gaf ik er een paar aan een kleine groep van de League
for the Revolutionary Party en WEB bracht wat naar een door Spartacisten
georganiseerde conferentie over Mumia, die middag.(Volledige openheid: Ik was een van de oprichters van de voorganger van
de ISO, de International Socialists – waarbij ik eerder een
anarchist-pacifist was geweest. Een groep van ons splitste zich
uiteindelijk af van de IS, waarbij werd besloten dat het niet echt
revolutionair was. We ontwikkelden ons van links-Trotskisme tot
revolutionair anarchisme en deden mee aan de oprichting van de Love and
Rage Anarchistische Federatie.) Hier is het pamflet:

LUISTER, TROTSKIST!

Jullie Trotskisten van de International Socialist Organization beweren
“hetzelfde doel” te hebben als wij ‘klassenstrijd sociale anarchisten’:
een wereldwijde revolutie door de arbeidersklasse en alle onderdrukten,
tegen de kapitalisten en hun staten (waaronder de overblijfselen van de
‘Communistische’ staatskapitalistische regimes) – en deze staten te
vervangen door associaties van raden. Maar jullie ruineren het vanwege
jullie methodes: jullie poging om de Bolsjewistische Partij van Lenin en
Trotsky opnieuw op te richten, en te doen wat Lenin en Trotsky in
Rusland deden. Als jullie afwijken van deze poging, is het slechts om
sociaal democratische methodes te gebruiken. We zullen dit aantonen.

*Jullie streven er naar een ‘arbeiders staat’ te creëren. Maar er is
niet zoiets als een ‘arbeiders staat’. Engels definieerde de staat als
een “openbare kracht die niet alleen bestaat uit gewapende mannen, maar
ook uit materiële toevoegsels, gevangenissen, en dwingende instituties
van alle soorten …” De officials zijn “organen van de maatschappij die
boven de maatschappij staan …vertegenwoordigers van een macht die hen
vervreemdt van de maatschappij … De staat is een organisatie voor de
bescherming van de bezittende klasse tegen de niet-bezittende klasse.”
Klinkt dit als iets dat de arbeidersklasse kan gebruiken? Alle eerdere
heersende klassen hadden staten nodig omdat ze minderheden waren die
meerderheden onder de duim moesten houden. De arbeidersklasse en diens
bondgenoten is de overgrote meerderheid. In een revolutie zal het geen
sociaal-vervreemde, bureaucratisch-militaire, machine nodig hebben om de
pro-kapitalistische minderheid onder de duim te houden. Het zal de
zelf-organisatie van de arbeiders zelf, vergaderingen van de werkplek en
de buurt, gefedereerde raden en een gewapend volk, een arbeiders militie
nodig hebben. Dit is niet een staat. Omdat de Bolsjewieken streefden
naar een staat eindigden ze met een staat – een bureaucratisch wangedrocht.

  *De Russische Revolutie, geleid door Lenin en Trotsky, eindigde als een
totalitaire nachtmerrie. Jullie wijten dit niet aan de Bolsjewieken die
jullie bewonderen, maar aan “objectieve omstandigheden” – Rusland’s
armoede, het falen van het verspreiden van de revolutie, enz. Dit alles
was werkelijk. Maar het is ook waar dat de Bolsjewieken nooit sovjets
van meerdere partijen/meerdere tendensen, management van de industrie
door arbeiders van de basis, onafhankelijke vakbonden enz. hebben
bevorderd. In 1921, toen Lenin en Trotsky aan de macht waren, verboden
ze alle andere partijen (en zetten de anarchisten gevangen en slachtten
ze af), verboden alle stromingen binnen de enige legale partij, en
stonden er op dat de vakbonden werden beheerst door de partij. Het waren
Lenin en Trotsky die de één-partij politiestaat legaliseerden! Stalin
bouwde voort op wat zij hadden gecreëerd. Trotsky en zijn Linkse
Oppositie streden tegen Stalin terwijl ze het eens waren met de
dictatuur door de enkele partij. Tot zijn dood ging Trotsky door met het
beschouwen van Stalin’s dictatuur als een ‘arbeiders staat’, omdat de
economie genationaliseerd was.

  *De topdown, gecentraliseerde, voorhoede partij die jullie bevorderen
bestaat maar voor een doel: het beheren van een staat. We zijn
pro-organisatie anarchisten, in de traditie van het ‘platformisme’,
especifismo en de F.A.I. We geloven dat revolutionaire anarchisten zich
zouden moeten organiseren om onze ideeën in vakbonden en andere
volksorganisaties te verspreiden. Ons doel is de onderdrukten aan te
moedigen de maatschappij over te nemen en die te beheren door directe
democratie en beperkte delegatie. Maar jullie Leninistische doel is om
de partij de maatschappij te laten beheersen. Jullie denken dat de
arbeiders alleen aan de macht kunnen komen als jullie partij aan de
macht is. Impliciet streven jullie er naar te heersen voor de arbeiders.
Wel, jullie partij kan aan de macht komen, maar alleen om over de
arbeiders te heersen.

*Net als jullie collega Trotskisten van de Spartacist League is jullie
doel een gecentraliseerde partij, die een gecentraliseerde staat
beheert, die een gecentraliseerde planeconomie beheert, uiteindelijk op
een internationale schaal. Dit zou een monsterlijk gebureaucratiseerd,
inefficiënt en onderdrukkend systeem zijn. In plaats daarvan stellen we
gefedereerde associaties voor, gedecentraliseerde gemeenschappen en
regio’s, door arbeiders beheerde industrieën – alles gepland vanaf de
basis door onderhandelingen tussen raden.

*Jullie gecentraliseerde, autoritaire politieke filosofie beinvloedt
alles dat de ISO doet. Jullie hebben een verdiende reputatie ontwikkeld
van manipulerend en beheersend, en van het weifelen tussen sektarisme en
opportunisme. Bijvoorbeeld, jullie hebben actief Ralph Nader’s campagnes
opgebouwd, met en zonder de Groene Partij. Los van ons anarchistische
anti-electoralisme, bevorderden Marx, Lenin en Trotsky electorale
activiteit alleen om de politieke onafhankelijkheid van de
arbeidersklasse te ontwikkelen (wat niet zo goed werkte, gezien de
geschiedenis van de Sociaal Democratische en Communistische partijen).
Nader is een aanhanger van het kapitalisme en diens staat, zoals de
liberale Groene Partij nu is. Ze proberen een liberale, derde
kapitalistische partij te creëren. Het campagne van de ISO voor Nader
was het overgaan van de klasse lijn. Jullie deden het om de ISO op te
bouwen, niet vanwege een of ander principe.

*Hetzelfde geldt voor de arbeidersbeweging: Jullie aankondiging voor de
Noordoostelijke conferentie zegt “Dit afgelopen jaar was een opwindend
jaar voor de arbeiders … De Transit Worker’s Union in NYC verwierp de
draconische ‘Taylor wet’ en ging in staking, waarbij arbeiders in de
natie werden geïnspireerd. Toen ze door de MTA werden gedwongen weer aan
het werk te gaan … organiseerden ze hun basis voor een succesvolle,
verrassende nee stem over het contract.” Hierbij wordt niet de TWU
bureaucratie vermeld die door had kunnen gaan met het tegenwerken van de
staat, maar die er in plaats daarvan voor koos toe te geven, hun
arbeiders te bedriegen, en veel arbeiders te demoraliseren – zodat ze
uiteindelijk voor het contract stemden.

  *In de anti-oorlogsbeweging hebben jullie opgeroepen tot steun aan het
Verzet! Het is goed solidariteit uit te drukken met de onderdrukte
volkeren van Irak en Libanon tegen het VS imperialisme. Het is fout om
deze leuzen te gebruiken die (voor bijna iedereen) politieke steun voor
nationalistische, pro-kapitalistische, en vrouwen hatende leiders
inhouden. Revolutionairen zouden aan alle volksbewegingen moeten
meedoen, ze opbouwen, terwijl ons eigen internationalistische
arbeidersklasse beleid aan de orde wordt gesteld – in oppositie tegen de
pro-kapitalistische leiderschappen.

*Met de ineenstorting van de Sovjet Unie is het Marxisme voor veel
mensen in diskrediet geraakt. In plaats daarvan is de radicale impuls in
het historische, andere radicalisme, het anarchisme, gestroomd. Maar de
basis ideeën blijven:

het slechte aan het kapitalisme, de noodzaak om de staat af te schaffen,
het belang van de arbeidersklasse, de waarde van andere rebellerende
groepen (vrouwen, GLBT, degenen die op basis van ras en nationaliteit
worden onderdrukt, enz.), de strijd tegen het imperialisme, de noodzaak
van internationale revolutie – en de noodzaak van het opbouwen van een
revolutionaire organisatie die voor deze ideeën strijdt. Trotskisme is
gewoon niet het goede programma voor de revolutie.

Om meer te leren over het anarchisme in New York en nationaal,

_Northeast Federation of Anarchist-Communism_opencity op nefac.net
<mailto:Anarchist-Communism_opencity op nefac.net> www.nefac.net/
<http://www.nefac.net/>

of neem contact op met:

New York Metropolitan Alliance of Anarchists www.nymaa.org
<http://www.nymaa.org/>

In de ‘Marxisme en Anarchisme’ discussie zei de ISO spreker dat
anarchisten geen enkele sociale autoriteit over het individu accepteren,
niet geloven in democratie, en geen klasse analyse hebben (alles onwaar,
tenminste voor de anarchisten waar ik mee werk). Anarchisten, zei hij,
waren kleinburgerlijk en begrepen vooral de dialectiek niet. (!) In de
Spaanse Revolutie van 1936 bedrogen de anarchisten van de CNT-FAI hun
programma door zich aan te sluiten bij de burgerlijke partijen om een
Volksfront regering te vormen om te vechten tegen de fascisten, wat
leidde tot capitulatie voor de kapitalisten en de Stalinisten, en
uiteindelijk voor de fascisten.

In de enkele minuten die ik kreeg om te reageren was ik het eens met de
kritiek op de Spaanse hoofdstroom anarchisten. Maar ik wees er op dat de
meeste van de partijen in het Volksfront Marxistisch waren: de
Socialistische Partij, de POUM, en de Communisten. Terwijl de ISO zich
niet identificeert met deze ‘Marxisten’, zo identificeren wij ons niet
met deze ‘anarchisten’, maar met de Vrienden van Durruti en anderen die
zich keerden tegen de aansluiting bij het Volksfront en een revolutie
voor stonden.

In ieder geval is het absurd er van te worden beschuldigd voorstander te
zijn van een Volksfront en het capituleren voor burgerlijke politici
toen ik net was gekomen van een ISO workshop over Venezuela die opriep
tot steun aan Hugo Chavez, waaronder op hem te stemmen tijdens de
volgende Venezolaanse verkiezingen. En in de VS had de ISO twee keer
campagne gevoerd voor de kapitalistische politicus Ralph Nader. Vergeet
Spanje, ze gaan hier en nu de klasse lijn over!

Verschillende sprekers verwierpen het pamflet omdat het Lenin en Trotsky
verweet de basis te leggen voor Stalin. Het waren allemaal objectieve
factoren, benadrukten ze. Deze sprekers waren volledig onwetend over de
werkelijke geschiedenis van het oorspronkelijk Leninistische regime en
diens autoritaire daden.

(De volgende dag gingen ze naar Sam Farber’s toespraak over Castro, maar
ze hebben zijn boek ‘Before Stalinism, The Rise and Fall of Soviet
Democracy’ niet gelezen, om maar een voorbeeld te noemen).

Een ISOer had bezwaar tegen het pamflet vanwege het in verband brengen
van de ISO met de Spartacist League als ‘collega Trotskisten’. Ik was
het met hem eens dat de SL vrij miserabel was, maar ik stond er op dat
het een variant van het Trotskisme was, zoals de ISO, en dat ze het eens
waren over het doel van een gecentraliseerde staat en economie.

Ik betwijfel of enige ISOer het pamflet las en plotseling het licht zag.
Maar de ISO heeft veel overlopers en ik heb een aantal anarchisten
ontmoet die op enig moment in of dicht bij de ISO waren geweest. Dus
weten we niet of uit het zaad dat we plantten uiteindelijk een
anarchistische plant kan groeien.
------------------------
Orig: (en) US, ISO conference – Anarchists against Trotskyists, Report.


More information about the A-infos-nl mailing list