(nl) TEGEN DE KLASSE-ONRECHTVAARDIGHEID: DIRECTE ACTIES EN SOLIDARITEIT! [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za mei 13 18:33:12 CEST 2006


Terwijl we 1 mei 2006 naderen zien we dat de kapitalistische machten op
ieder deel van de aardbol voor toenemende winsten en marktcontrole jagen. De
kapitalisten willen zichzelf "bevrijden" van verplichtingen ten aanzien van
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, betaling en sociale "lonen" als
pensioenen. Maar in 2006, 120 jaar na het gevecht voor de werkdag van 8 uur
in Chicago, moeten we niet vergeten dat kapitalistische ontwikkeling niet
alleen onderdrukking creëert, maar ook revolte! Op de eerste mei van 1886
waren arbeiders aan het staken voor de acht uur dag, en de 4e mei werd als
een provocatie een bom gegooid. De anarchisten kregen de schuld. Parsons,
Fischer, Engel, Spies, Lingg Schwab, Neebe en Fielden werden gearresteerd.
Van hen werden Parsons, Fischer, Engel en Spies opgehangen. Lingg stierf in
de gevangenis. Deze Haymarket martelaren behoorden sindsdien tot het
internationale proletariaat, en de wereldwijde viering van de Dag van de
Arbeid herdenkt deze misdaden die werden gepleegd door de verdedigers van
"de vrije onderneming" in de Verenigde Staten.

In Europa is een campagne gaande die het karakter heeft van gecoordineerde
aanvallen tegen arbeidersrechten: In Frankrijk hebben studenten en arbeiders
geprotesteerd tegen het Contrat Premiere Embauche (CPE), dat de bedoeling
had dat arbeiders jonger dan 26 tijdens een proefperiode van twee jaar
zonder reden konden worden ontslagen. In Groot Brittanië is het een algemene
staking tegen bezuinigingen op de pensioenen geweest, en in Spanje zijn er
protesten tegen een nieuwe Arbeidswet, om wat landen te noemen waar de vele
aanvallen gaande zijn.

Een wereldwijde hoofdtrend is dat permanente banen worden omgezet in
tijdelijke banen, en dat de permanente banen minder beschermd zijn. De OECD
gebruikt wel 22 indicatoren om het niveau van bescherming van een baan in
verschillende landen te vergelijken. Dus de aanvallen komen van de
moeilijkheid van ontslag, procedures, en betaling voor individuele ontslagen
zonder schuld in reguliere contracten, tot de verscheidenheid van tijd werk
dat de werkgevers op de werkplek kunnen opleggen.

Een niet vermelde indicator van de OECD voor de bescherming van een baan is
de vaardigheid van de arbeiders om terug te vechten. Het is geen toeval dat
zo veel conflicten gaan over het indammen van vakbonden en het ontslaan van
vakbondsactivisten. In Barcelona is er bijvoorbeeld een CNT-AIT staking
gaande tegen het bedrijf Mercadona, en de arbeiders hebben al de
solidariteit nodig die ze kunnen krijgen: Het opnieuw aannemen van drie
vakbondsvertegenwoordigers, de verbetering van de arbeidsomstandigheden en
vervolging zijn de redenen van de staking!

Het indammen van vakbonden is een onderdeel van de "race tot de bodem" van
nu, wat het korten op lonen en sociale uitkeringen inhoudt, en aanvallen op
arbeidsomstandigheden en rechten. Als we kijken naar China, wat wordt
beschouwd als de bodem van de race, zijn de minimumlonen heel laag. China
heeft een gedecentraliseerd loonsysteem waarin de "vrije zones" concurreren
om investeringen aan te trekken. Deze zones gebruiken migranten arbeiders
van het platteland met een passen-systeem van vergunningen voor tijdelijk
werk.

Dit passen-systeem reguleert de stroom van arbeid, laat er meer in als dit
nodig is en verdrijft ze als het er te veel zijn. Als arbeiders ongelukken
hebben, ziek worden en/of te oud worden, worden ze naar het platteland
teruggestuurd. Bijna al de Chinese vrouwelijke migranten arbeiders zijn in
de late tien of vroege twintig, en het wordt hen niet toegestaan hun
families mee te nemen. Ze zijn hierdoor geen "obstakels" om extreem lange
werkdagen en weken te hebben. Vakbondsorganisatie is strikt verboden.

Het Chinese voorbeeld laat zien dat er geen einde is aan de "race naar de
bodem" en Chinese goedkope arbeid is ook een "export produkt" naar het
buitenland, door agentschappen voor tijdelijke arbeid. Naast de functie van
de agentschappen om de arbeidskrachten te verdelen, hebben ze in toenemende
mate een internationale en politieke invloed en Israel, bijvoorbeeld,
gebruikt vanwege "veiligheidsredenen" arbeid uit de Filippijnen, Oost Europa
en China in plaats van Palestijnen. Israelische werkgevers nemen de
paspoorten van bijvoorbeeld de Chinese arbeiders in beslag, om iedere vorm
van organisatie en protest te voorkomen.

Multinationale bedrijven hebben hun fabrieken over de hele wereld verspreid,
waarbij ze constant worden verschoven naar lage kosten producenten in Azië
of Latijns-Amerika. Nieuwe technologie heeft speculatieve voorraden
makkelijker gemaakt, waarbij handelaren in aandelen en munteenheden achter
computerschermen zitten, waarbij geld en investeringen naar alle delen en
velden van de aardbol worden geschoven. Grondstoffen, produktie en markten
zijn vaak gelegen op verschillende plekken, en het systeem is hierdoor
gevoelig voor arbeidersacties en instabiele politieke situaties.

Toegenomen concurrentie en rivaliteiten tussen kapitalistische machten maakt
het noodzakelijk al de produktie en transport kettingen die van vitaal
belang zijn te controleren. Dit werd op 1 januari 2006 duidelijk aangetoond,
toen het Russische staatsbedrijf Gazprom stopte met gasleveranties aan de
Oekraine, nadat laatstgenoemde weigerde de geëiste prijs te betalen. Het
Russisch-Oekrainse gas conflict beinvloedde gasleveranties aan de landen van
de Europese Unie, die een totaal van 66 procent van hun importen uit
Russische gasvelden ontvangen.

Als een onderdeel van de militarisering van het energiebeleid zien we dat VS
schepen patrouilleren in de Perzische Golf, de Arabische Zee, de Zuid
Chinese Zee, naast andere routes naar de VS en diens bondgenoten. VS troepen
bewaken gas - en olie pijpleidingen die zijn verspreid rond de wereld, uit
Irak, Saoedi Arabië, de Republiek Georgië, het trainen van personeel in
Nigeria en Angola, en van het repressieve "Plan Colombia", waar bescherming
van olie belangen centraal staat bij het veroveren van de controle over een
strategische regio.

Het meest gevaarlijke scenario voor de VS is een grote coalitie van China,
Rusland en Iran. Poetin heeft recentelijk gezegd dat Rusland niet zal
instemmen met VN sancties tegen Iran, tenzij er bewijzen zijn dat de
nucleaire technologie wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Zowel
Rusland als China hebben maatregelen genomen tegen VS hulp aan
niet-gouvernementele organisaties (NGO's), waarbij ze de recentelijke "kleur
revoluties" in Georgië, Oekraine en Kyrgyzstan in gedachte hebben.

En geen enkele van deze landen zijn het rapport aan het VS Congres op 8
januari 2002 vergeten, dat aangaf dat het Pentagon voorbereid moest zijn om
nieuwe tactische nucleaire wapens te gebruiken tegen China, Rusland, Irak,
Noord Korea, Iran, Lybië en Syrië. Sindsdien is Irak binnengevallen en
bezet, Rusland en China hebben angsten om te worden omsingeld door kleur
revoluties, en Iran wordt bedreigd. Ieder beschikbaar middel zal door de VS
tegen Iran worden gebruikt, en regime verandering staat op de agenda.

Een regime verandering zou voor de VS de toegang tot de omvangrijke olie en
gasvelden veilig stellen, maar ook, net zo belangrijk, de stroom van olie
die wordt vervoerd door de Straat van Hormuz en de Perzische Golf, en
hierdoor de belangrijkste transportroute van energie. En een blik op de
kaart toont aan dat "een nieuw Iran" het gemakkelijker zou maken gas en olie
via pijpleidingen van de Kaspische Zee naar de Perzische Golf te vervoeren
en hierdoor lange en kwetsbare routes door Rusland, de Kaukasus en
Afghanistan te vermijden of hiervan minder afhankelijk te worden.

En verder heeft Iran er sinds 2003 over gedacht met een ruil van
olievoorraden in euro's te beginnen. Het is verschillende keren uitgesteld,
maar als het wordt uitgevoerd zal het schokken op de financiële markten
teweeg brengen. Rekening houdend met de enorme tekorten van de VS en de
zwakke dollar en de opstapeling van kosten vanwege de bezettingen van Irak
en Afghanistan enz., zal een succesvolle ruil van olievoorraden in euro's
een belangrijke bedreiging zijn.

De petrodollar handel is een van de funderingen van de economische hegemonie
van de VS, en in de strijd om de energie is het een kwestie van controleren
of gecontroleerd worden. De VS maken zich ook steeds meer zorgen over het
feit dat vitale componenten voor technologie zoals computers, raketten en
vliegtuigen worden geproduceerd door landen (zoals China) die de Verenigde
Staten kunnen uitdagen.

We leven in een steeds wanhopiger en militaristische fase van het
kapitalisme. De "anti-terroristische" wetten die we wereldwijd zien worden
gebruikt tegen demonstraties, stakingen en in het algemeen tegen iedereen
die wil vechten tegen de sociale, economische en militaire oorlogen van de
kapitalisten. Het reformistische vakbondsconcept van "partnerschap" tussen
kapitalist en arbeiders faalt niet alleen, het is zelfmoord voor de
arbeidersklasse in tijden dat onze vijanden een permanente oorlog tegen de
arbeidersklasse en diens rechten uitvoert.

Rivaliteiten in het buitenland gaan verder met aanvallen op de "vijand in
eigen land", en de kapitalisten en de staten hebben voorspelbare
tegenstanders nodig die afhankelijk zijn van het wettelijke raamwerk,
structuren, en subsidies. Alles om richting te geven aan, controleren van,
indammen, verdeeld maken en uiteindelijk verpletteren van de organisaties.
Tegenover de toenemende assimilatie van traditionele factoren die tot de
oppositie behoren, zoals de arbeidersbeweging op een cultureel, politiek,
vakbond en sociaal niveau, weigert de IAA onze vrije associaties te
integreren in het kapitalistische systeem.

Er zijn geen gelijke delen als de kapitalisten de prijzen van arbeid kopen,
verkopen en verlagen, terwijl wij als arbeiders moeten gehoorzamen. Het
kapitalisme maakt "verdeel en heers" systemen om ons tegen onszelf te laten
vechten naar verschillende rassen, sekse, nationaliteiten enz. Maar wat
regeringen en werkgevers willen is niet noodzakelijkerwijs wat ze krijgen.
Terwijl het kapitalisme de basis voor verdeeldheid creëert, creëert het ook
de voorwaarden voor directe acties en solidariteit van arbeiders.

Solidariteit betekent wederzijdse hulp en heeft geen grenzen. De enige
werkelijke "baanzekerheid" waar we op kunnen vertrouwen komt van onszelf, en
de solidariteit en acties die we kunnen ondernemen. Directe acties op het
werk betekent stakingen, langzaam aan acties, werken volgens de regels,
bezettingen en boycots, en de acties worden ondernomen als het voor ons als
arbeiders goed uit komt, niet als de bindende contracten en wetgeving het
ons toestaan.

De directe acties, propaganda en solidariteit moeten gebaseerd zijn op onze
eigen kracht, niet op samenwerking tussen de klassen, zoals bijvoorbeeld
vakbondsverkiezingen voor comité's van het bedrijf. Economische
onafhankelijkheid kan alleen worden veiliggesteld door bijdragen van leden,
niet door subsidies van de staat. Federalisme betekent dat we geen
centralistische structuren en fondsen opbouwen die worden beheerd door
betaalde vakbondsprofessionals.

In tegenstelling tot de reformistische vakbonden vecht de Internationale
Arbeiders Associatie (IAA) op een economisch, sociaal, cultureel, en
anti-militaristisch niveau. 70 jaar na de Spaanse Revolutie in 1936 roepen
we op tot een versnelling van de acties tegen de klasse-onrechtvaardigheid
om het kapitalisme en de staat te vervangen door de vrije federatie van
arbeiders associaties - libertair communisme!

Tegen de klasse-onrechtvaardigheid: Directe acties en solidariteit!

Lang leve de IAA!

Oslo, 24 april 2006

IAA-Secretariaat

http://www.iwa-ait.org
------------------------------------
Orig: (en) AGAINST THE CLASS-INJUSTICE: DIRECT ACTIONS AND SOLIDARITY!


More information about the A-infos-nl mailing list