(nl) Drie maanden staking bij Gate Gourmet, Dusseldorf

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Do Jan 12 18:55:01 CET 2006


bron:www.solidariteit.nl
Drie maanden staking bij Gate Gourmet, Düsseldorf
Een ware kerstactie
Sinds 7 oktober 2005 zijn tachtig werknemers van Gate
Gourmet op de luchthaven van Düsseldorf in staking. Ze
vinden dat het 'nu wel genoeg is geweest' bij deze
Amerikaanse cateraar en staken voor een loonsverhoging
van 4,5 procent en tegen verslechteringen van de
arbeidsvoorwaarden.

Gate Gourmet levert wereldwijd de catering voor
luchtvaartmaatschappijen als Lufttransport-Unternehmen
(LTU), Deutsche BA, Air France en Northwest Airlines
(partners van KLM), Iberia, British Airways en Turkish
Airlines. Op de meeste grote luchthavens, waaronder
Schiphol, is het bedrijf aanwezig. De Düsseldorfse
vestiging ging in 2001 van LTU naar Gate Gourmet. Toen
het moederbedrijf Swissair in datzelfde jaar failliet
ging, kwam Gate Gourmet in handen van de Amerikaanse
investeringsmaatschappij Texas Pacific Group. Daarna
ging het bergafwaarts met de arbeidsvoorwaarden. Zo
werd na een onderzoek van McKinsey het aantal
vrachtwagenchauffeurs teruggebracht van 90 naar 36,
hetgeen betekende dat vliegtuigladingen met de helft
van de vroegere bezetting voor de vlucht werden
klaargemaakt. De laatste twee jaar bleven
loonsverhogingen uit en namen de werkdruk en het
ziekteverzuim enorm toe. Volgens de directie van Gate
Gourmet zijn deze maatregelen nodig, omdat het bedrijf
een slachtoffer is van '11 september' en geen winst
meer maakt.

Onvermurwbare directie
Bij de voorbereiding van de CAO, afgelopen zomer,
zette het onderhandelingscomité de zaak op scherp en
eiste 4,5 procent meer loon als compensatie voor de
inflatie. De directie stond echter nieuwe saneringen
voor ogen: verlengen van de arbeidstijd tot 40 uur per
week, invoeren van wisseldiensten, verminderen van het
aantal vakantiedagen van 30 naar 25 en afschaffen van
toeslagen. Het onderhandelingscomité wilde daar niet
over praten. Vervolgens kondigde de directie ontslagen
aan. Op 7 oktober antwoordden de werknemers van Gate
Gourmet Düsseldorf met een staking.
De directie tracht de stakers te negeren door
onderkruipers in te huren via uitzendbureaus en door
werknemers van andere vestigingen naar Düsseldorf te
halen. Bovendien is extra beveiligingspersoneel
aangetrokken. Deze hele operatie heeft inmiddels al
meer gekost dan de eventuele loonsverhoging. Ondanks
vertragingen en logistieke problemen blijft de
directie echter onvermurwbaar.

Spontane kerstblokkade
Het stakende personeel is georganiseerd in de vakbond
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die de actie
ondersteunt. Een stakingspost is ingericht en om de
paar dagen verschijnt een actiekrant. Andere bonden
hebben hun solidariteit betuigd. Zo zei een
vertegenwoordiger van Ver.di tijdens een bijeenkomst
op 25 november dat zijn bond bij verschillende
bedrijven, waaronder Lufthansa en LTU, actief is.
Helaas liet hij in het midden wat dat betekende voor
de staking bij Gate Gourmet. Evenmin kwam ter sprake
dat Ver.di een CAO heeft afgesloten met Gate Gourmet
Duitsland, waar acht van de tien Duitse vestigingen
onder vallen. Düsseldorf hoort echter bij Gate Gourmet
West en valt dus niet onder deze CAO, waarmee Ver.di
de stakers in de kou liet staan en met louter verbale
solidariteit bijdroeg aan het isolement van de
staking.
Solidariteitsacties zijn tot nu toe alleen door enkele
kleinere groepen ondernomen, zoals de Duitse
anarcho-syndicalistische vakfederatie FAU (Freie
ArbeiterInnen Union). Vlak voor de kerstdagen leidde
dat tot een spontane blokkade van het bedrijfsterrein.
Op 24 december, de 79ste stakingsdag, werd een heuze
'kerstmis' gehouden. De mis begon 's ochtends om elf
uur voor de stakingstent op het terrein van de
luchthaven. Naast voorgangers van de protestantse en
katholieke kerk richtte ook een islamitische
geestelijke het woord tot het stakende personeel en
andere aanwezigen. De dienst werd goed bezocht.
Ondanks koude en motregen waren ongeveer honderd
mensen gekomen om hun solidariteit te tonen. In een
plezierige en hartelijke sfeer, kaarsen en koffie in
de hand, bleken de stakers na ruim drie maanden nog
zeer gemotiveerd. "Als het moet, staken we tot in de
zomer!"
Na de mis stond er niets meer op het programma. Leden
van de NGG ruimden de spandoeken en de koffiehoek op.
Ondertussen verzamelde zich een groep van ongeveer 25
vrouwen en mannen voor een demonstratie voor de poort
van het bedrijfsterrein. De botheid van de directie
van Gate Gourmet en de voortdurende inschakeling van
stakingsbrekers vormden een goede reden. Vreedzaam,
maar in een sfeer van klassenstrijd, werd Gate Gourmet
logistiek 'gehinderd'. Drie vrachtwagens en het
transportbusje van een leverancier konden het bedrijf
niet verlaten om naar het landingsterrein te
vertrekken.

Verstoken van catering
Het management riep de hulp in van het
beveiligingspersoneel dat alleen kon voorkomen dat de
actievoerders het terrein betraden. De vrachtwagens
kwamen echter geen meter van hun plaats. Pogingen om
de demonstranten met geweld te verwijderen mislukten,
waarna de politie werd gebeld. Na een kwartier
verscheen de eerste auto, met vier agenten. Dezen
probeerden zich een beeld van het geheel te vormen en
zochten de dialoog. Daarin kwamen de juridische
implicaties uitvoerig aan bod en werd duidelijk dat
het recht op vergadering en demonstratie niet ter
discussie kon staan. De beveiligingsdienst
beschuldigde de actievoerders van 'geweldsdreiging' en
eiste op een zeer dwingende toon dat zij de
bijeenkomst dienden te verplaatsen. De politie vond
dat overdreven, maar sprak in de sfeer van de vrieskou
wel van "juridisch zeer dun ijs".
Dit gedoe duurde een kwartier. De politie aarzelde en
de beveiligingslui begonnen te duwen en te meppen.
Onmiddellijk grepen de agenten in, 'eigenrichting' was
verboden, er diende gewacht te worden tot zij de
problemen zouden oplossen. De kans op verdere
escalatie was daarmee weggenomen. Na de komst van nog
twee politieauto's vroeg een oudere agent naar de
'leider' van de actie. Natuurlijk meldde zich niemand.
De man liet zich niet van zijn stuk brengen en sprak
volgens de 'demonstratiewet' willekeurig iemand aan.
Hem werd tegengeworpen dat hier een hiërarchievrije
groep actie voerde, waarop hij verbaasd mompelde dat
hij dan met iedereen tegelijk moest praten.
En dit alles gebeurde vlak voor de bumper van een
vrachtwagen, waarvan de bestuurder gevraagd was de
motor af te zetten.
Nadat de blokkade feitelijk drie kwartier geduurd had,
werd deze vreedzaam door de politie beëindigd. Van
geen van de actievoerders werd de naam genoteerd. De
agenten vertelden dat hun bond ook een serieuze
loonsverhoging had geëist en dat ze de getoonde
solidariteit niet in twijfel trokken.
Als toetje bij de actie kwam een manager nog even
melden dat een vliegtuig van Lufthansa zonder catering
naar Joegoslavië vertrokken was. De passagiers zouden
drie uur lang niets te eten krijgen, zonder ook maar
iets van de actie en de reden van de staking te
vernemen. Hij sprak van een zinloze actie en verspilde
moeite. De actievoerders wisten beter. Nog vier andere
vliegtuigen bleven verstoken van de catering van Gate
Gourmet! De stakers bedankten voor het mooie
kerstgeschenk.

Ontruiming
Om de toon voor de - mislukte - onderhandelingen van 5
januari 2006 alvast te zetten, werd maandag 2 januari
's nachts de stakingspost ontruimd. De daarvoor
gebruikte bus werd opengebroken en weggesleept, de
tent in de bosjes gegooid en de spandoeken vernietigd.
Voor de bedrijfspoort staat nu een grote bus van het
beveiligingsbedrijf.

Zie voor het laatste nieuws: www.ngg.net en
www.fau.org

Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond*
postbus: 16521   1001 RA     Amsterdam

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16  Amsterdam

*De Anarchistische Groep Amsterdam is een anarcho syndicalistische
organisatie.


More information about the A-infos-nl mailing list