[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

a-infos-index24 at ainfos.ca a-infos-index24 at ainfos.ca
Sun Jul 12 23:59:01 CEST 2015


----------------------------------------------------------------------------
                   A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal

 
Latest Headlines: 
 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00248.html
(gr) Για το "αριστερό" Μνημόνιο (en)
a-infos-gr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 13:19:05 GMT 2015

&#x39F;&#x3B9; &#x3BC;&#x3AC;&#x3C3;&#x3BA;&#x3B5;&#x3C2; &#x3AD;&#x3C0;&#x3B5;&#x3C3;&#x3B1;&#x3BD;. --- &#x39C;&#x3B5;&#x3C4;&#x3AC; &#x3B1;&#x3C0;&#x3CC; 5 &#x3BC;&#x3AE;&#x3BD;&#x3B5;&#x3C2; &#xAB;&#x3C3;&#x3BA;&#x3BB;&#x3B7;&#x3C1;&#x3AE;&#x3C2; &#x3B4;&#x3B9;&#x3B1;&#x3C0;&#x3C1;&#x3B1;&#x3B3;&#x3BC;&#x3AC;&#x3C4;&#x3B5;&#x3C5;&#x3C3;&#x3B7;&#x3C2;&#xBB; &#x3BA;&#x3B1;&#x3B9; &#x3AD;&#x3BD;&#x3B1; &#x3B4;&#x3B7;&#x3BC;&#x3BF;&#x3C8;&#x3AE;&#x3C6;&#x3B9;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B1; &#x3CC;&#x3C0;&...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00247.html
(gr) &#x3A3;&#x3C5;&#x3B6;&#x3AE;&#x3C4;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B7; &#x3BC;&#x3B5; &#x3C4;&#x3BF;&#x3BD; &#x3B1;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C1;&#x3C7;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC; &#x3C3;&#x3C5;&#x3B3;&#x3B3;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C6;&#x3AD;&#x3B1; Andrew Flood
a-infos-gr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 13:15:58 GMT 2015

&#x39C;&#x3B9;&#x3BB;&#x3AE;&#x3C3;&#x3B1;&#x3BC;&#x3B5; &#x3BC;&#x3B5; &#x3C4;&#x3BF;&#x3BD; &#x399;&#x3C1;&#x3BB;&#x3B1;&#x3BD;&#x3B4;&#x3CC; &#x3C3;&#x3C5;&#x3B3;&#x3B3;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C6;&#x3AD;&#x3B1; &#x3BA;&#x3B1;&#x3B9; &#x3C6;&#x3C9;&#x3C4;&#x3BF;&#x3C1;&#x3B5;&#x3C0;&#x3CC;&#x3C1;&#x3C4;&#x3B5;&#x3C1; Andrew Flood, &#x3B3;&#x3B9;&#x3B1; &#x3C4;&#x3BF; &#x3B1;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C1;&#x3C7;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC; &#x3BA;&#x3AF;&#x3BD;&#x3B7;&#x3BC;&#x3B1;, 
 &#x3C4;&#x3B9;&#x3C2; &#x3BA;&#...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00246.html
(tr) Zurih'deki A4 anar&#x15F;ist kolektif matbaa 3. y&#x131;l&#x131;n&#x131; doldurdu
a-infos-tr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:34:34 GMT 2015

Z&#xFC;rih'deki A4 anar&#x15F;ist kolektif matbaa 3. y&#x131;l&#x131;n&#x131; doldurdu. Bulundu&#x11F;u b&#xF6;lge; Z&#xFC;rih &#x15F;ehirin 
 isvi&#xE7;reli olmayan halklar&#x131;n gettosu, d&#xFC;nya seks ve uyu&#x15F;turucu ticari merkezlerinden 4. 
 muhtarl&#x131;k b&#xF6;lgesi; g&#xF6;&#xE7;menler, ilticac&#x131;lar, sokak mafyas&#x131;, pufflar, G. Amerikal&#x131;lar, 
 Afrikal&#x131;lar, t&#xFC;rk ve k&#xFC;rdler, italyan, ispanyollar&#x131;n, isvi&#xE7;reli ve almanlar&#x131;n ya&#x15F;a...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00245.html
(pt) France, Alternative Libertaire - anti-racismo, ?Novos migrant.es evacua&#xE7;&#xE3;o em Paris! por AL Leste Paris (en, it, fr) [traduccion automatica]
a-infos-pt at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:34:21 GMT 2015

Tomamos o mesmo e come&#xE7;ar de novo: na manh&#xE3; de 9 de Julho, o acampamento de imigrantes que 
 se estabeleceram em Nathalie Sarraute-esplanada, no 18&#xBA; arrondissement, novamente foi 
 esvaziado de seus ocupantes-es por representantes do governo com a cumplicidade do OFPRA, 
 Emmaus, eleito municipal de e ativistas da Frente de Esquerda. ---- Colch&#xF5;es e cantinas 
 colectivas de migrantes eram provavelmente errado tipo ao lado do bar da moda que em si 
 tem todas as permiss&#xF5;e...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00244.html
(pt) anarkismo.net: House of Cunha - an&#xE1;lise de conjuntura ap&#xF3;s a manobra de Eduardo Cunha e a redu&#xE7;&#xE3;o da maioridade penal by BrunoL
a-infos-pt at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:34:15 GMT 2015

"Neste momento da pol&#xED;tica brasileira, com a presidente se equilibrando com 9% de apoio 
 declarado; com o partido de governo recebendo "bola nas costas" de Lula, o l&#xED;der com poder 
 de veto e que melou o congresso do PT; com a canha rentista for&#xE7;ando uma infla&#xE7;&#xE3;o baseada 
 em pre&#xE7;os controlados; e, com a desinforma&#xE7;&#xE3;o estrutural estruturando falsas consci&#xEA;ncias 
 viralizadas nas redes sociais brasileiras, a conclus&#xE3;o &#xE9; &#xF3;...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00243.html
(pt) France, Alternative Libertaire AL #251 - Su&#xED;&#xE7;a: "A paz do trabalho" ou a guerra social? (en, it, fr) [traduccion automatica]
a-infos-pt at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:33:53 GMT 2015

A fraqueza dos conflitos sociais n&#xE3;o pode esconder a viol&#xEA;ncia com que os ataques su&#xED;&#xE7;os 
 empregadores sobre os direitos dos trabalhadores, com a cumplicidade dos sindicatos 
 amarelos. Ilustra&#xE7;&#xF5;es do transporte ferrovi&#xE1;rio e os Correios. ---- Na Su&#xED;&#xE7;a, existe a 
 "paz trabalhista" desde 1937. Ele &#xE9; formalizada atrav&#xE9;s de acordos entre empregadores e 
 sindicatos, atrav&#xE9;s da qual eles d&#xE3;o-se a greve em troca do estabelec...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00242.html
(pt) Brazil, Coletivo Quebrando Muros - Terceirizados param por falta de pagamento no HC/EBSERH
a-infos-pt at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:33:43 GMT 2015

Via: SINDITEST-PR ---- Trabalhadores terceirizados do servi&#xE7;o de nutri&#xE7;&#xE3;o e zeladoria do 
 Hospital de Cl&#xED;nicas, contratados pela Empresa Hamirisi cruzaram os bra&#xE7;os na manh&#xE3; desta 
 quinta-feira em protesto contra a falta de pagamento salarial. ---- Recentemente a 
 Hamirisi j&#xE1; estava contratada pelo Hospital de Cl&#xED;nicas para prestar servi&#xE7;o de zeladoria 
 e, recentemente "ganhou" a licita&#xE7;&#xE3;o para o servi&#xE7;o de nutri&#xE7;&#xE...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00241.html
(it) France, Alternative Libertaire - antirazzismo, Nuovi migrant.es evacuazione a Parigi! da AL Est Parigi (en, fr, pt) [traduzione automatica]
a-infos-it at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:33:14 GMT 2015

Prendiamo lo stesso e si ricomincia: la mattina del 9 luglio, il campo dei migranti che si 
 stabilirono su Nathalie Sarraute-spianata, nel 18 &#xB0; arrondissement, &#xE8; stato nuovamente 
 svuotata dei suoi occupanti-es per governo con la complicit&#xE0; di OFPRA, Emmaus, 
 rappresentanti eletti di comunali e attivisti del Fronte di Sinistra. ---- Materassi e 
 mense collettive di migranti erano probabilmente sbagliato tipo accanto al bar alla moda, 
 che a sua volta ha tutti i permessi neces...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00240.html
(it) France, Alternative Libertaire AL #251 - Svizzera: "La pace del lavoro" o la guerra sociale? (en, fr, pt) [traduzione automatica]
a-infos-it at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:33:02 GMT 2015

La debolezza dei conflitti sociali non pu&#xF2; nascondere la violenza con cui i datori di 
 lavoro svizzeri attacchi ai diritti dei lavoratori, con la complicit&#xE0; dei sindacati 
 gialli. Illustrazioni nella guida e l'ufficio postale. ---- In Svizzera, la "pace del 
 lavoro" esiste dal 1937. Si &#xE8; formalizzata da accordi tra datori di lavoro e sindacati, 
 attraverso i quali danno il colpo in cambio della creazione di contratti collettivi! Quasi 
 un secolo dopo, gli scioperi r...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00239.html
(it) usi-ait.org: USI Educazione N&#xE8; valutati n&#xE9; valutatori!
a-infos-it at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:25:28 GMT 2015

N&#xE8; valutati n&#xE9; valutatori! ---- eri ci siamo recati sotto la sede del Liceo Classico "B. 
 Telesio" di Cosenza per protestare contro i provvedimenti disciplinari voluti dal 
 Dirigente Scolastico, Ing. Antonio Iaconianni, nei confronti di alcuni studenti che hanno 
 deciso di boicottare o sabotare le prove Invalsi. ---- Tali provvedimenti sono stati 
 avallati dai Consigli di Classe in sede di scrutinio. Il tutto &#xE8; stato giustificato con 
 una presunta Circolare Minister...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00238.html
(fr) France, Organisation Communiste Libertarie (OCL) - Contre la r&#xE9;pression des mouvements sociaux, dansons! -- Bal des R&#xE9;prim&#xE9;Es -- Parc de Belleville - Paris - 13 juillet
a-infos-fr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:25:20 GMT 2015

Contre la r&#xE9;pression Tous ensemble pour d&#xE9;fendre nos droits! ---- Yann: postier 
 syndicaliste r&#xE9;voqu&#xE9; par la Poste pour avoir simplement pris la parole lors d'une gr&#xE8;ve. 
 ---- Ga&#xEB;tan: &#xE9;tudiant condamn&#xE9; &#xE0; deux mois de prison ferme et 4 mois avec sursis pour 
 avoir manifest&#xE9; suite &#xE0; l'assassinat de R&#xE9;mi Fraisse. ---- Les 7 militantEs de la 
 Conf&#xE9;d&#xE9;ration Paysanne: condamn&#xE9;Es pour une action pacifique contre la Ferme des...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00237.html
(fr) France, Alternative Libertaire AL #251 - Suisse: &#xAB;Paix du travail&#xBB; ou guerre sociale? (en, it, pt)
a-infos-fr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:25:14 GMT 2015

La faiblesse des conflits sociaux masque mal la violence avec laquelle le patronat 
 helv&#xE9;tique s'attaque aux droits des travailleurs, avec la complicit&#xE9; de syndicats jaunes. 
 Illustrations dans le rail et &#xE0; la Poste. ---- En Suisse, la &#xAB;paix du travail&#xBB; existe 
 depuis 1937. Elle est formalis&#xE9;e par des accords entre le patronat et les syndicats, par 
 lesquels ceux-ci renoncent &#xE0; la gr&#xE8;ve, en &#xE9;change de la mise en place de conventions 
 collectives!...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00236.html
(fr) D'o&#xF9; vient ce mod&#xE8;le de l'auto-organisation et de conf&#xE9;d&#xE9;ration d&#xE9;mocratique? (extrait) (en)
a-infos-fr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:25:06 GMT 2015

..."Ercan Ayboga: Des structures d'auto-organisation communalistes sont n&#xE9;es au 
 Nord-Kurdist, en Turquie, en 2007-2008. Ces exp&#xE9;riences se sont ensuite transmises &#xE0; 
 Rojava &#xE0; partir de 2011. Le projet de conf&#xE9;d&#xE9;ration lui-m&#xEA;me vient du KCK (Union des 
 communaut&#xE9;s du Kurdistan), une branche du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) cr&#xE9;&#xE9;e 
 en 2005. L'id&#xE9;e &#xE9;tait de d&#xE9;mocratiser le mouvement de lib&#xE9;ration kurde, de s'...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00235.html
(fr) France, Communistes Libertaires CGT - Lepaon &#xE0; l'offensive!
a-infos-fr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:59 GMT 2015

Apr&#xE8;s avoir &#xE9;t&#xE9; rapidement blanchi de toute faute personnelle par d&#xE9;cision de la direction 
 conf&#xE9;d&#xE9;rale, Thierry Lepaon pr&#xE9;pare un livre (alors qu'il est visiblement toujours pay&#xE9; et 
 log&#xE9; &#xE0; nos frais...). Si l'on en croit le compte-rendu officiel (ci-dessous) le Bureau 
 conf&#xE9;d&#xE9;ral s'inqui&#xE8;te n&#xE9;anmoins du contenu de l'ouvrage qui sortirait en septembre. Tous 
 les ans nous r&#xEA;vons d'une rentr&#xE9;e sociale chaude, pour...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00234.html
(fr) France, Alternative Libertaire - antiracisme, Nouvelle &#xE9;vacuation de migrant.es &#xE0; Paris! par AL Paris Nord-Est (en, it, pt)
a-infos-fr at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:52 GMT 2015

On prend les m&#xEA;mes et on recommence: ce 9 juillet au matin, le campement des migrant-es 
 qui s'&#xE9;tait &#xE9;tabli sur l'esplanade Nathalie-Sarraute, dans le 18e arrondissement, a de 
 nouveau &#xE9;t&#xE9; vid&#xE9; de ses occupant-es par les pouvoirs publics avec la complicit&#xE9; de 
 l'OFPRA, d'Emma&#xFC;s, d'&#xE9;lu-es municipaux et de militant-es du Front de gauche. ---- Les 
 matelas et la cantine collective des migrant-es faisaient sans doute mauvais genre &#xE0; c&#xF4;t&#xE9...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00233.html
(en) Britain,	Newcastle Solidarity Federation: Building Workers campaign
a-infos-en at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:45 GMT 2015

Newcastle SolFed have launched their Building Workers campaign with a lightening quick 
 win. Faced with a site agent who repeatedly refused to provide adequate welfare facilities 
 for a large building site in North Tyneside, SolFed contacted the company with a demand to 
 repair and clean up the toilet block. ---- Within hours, the toilet block was repaired and 
 cleaned up, and as an onsite SolFed member stated, were being used for the first time in 
 months for what they were intended for. -...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00232.html
(en) bastamag.net: Where does this model of self-organization and democratic confederation? (Excerpt) (fr)
a-infos-en at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:39 GMT 2015

... "Ercan Ayboga: Some of communalist self-organizing structures were born in North 
 Kurdistan, Turkey, 2007-2008. These experiences are then transmitted to Rojava from 2011. 
 The confederation itself comes from the KCK (Kurdistan Communities Union), a branch of the 
 PKK (Kurdistan Workers' Party) founded in 2005. The idea was to democratize the Kurdish 
 liberation movement, moving away from a party structure to move towards a movement 
 supported by the entire society. The movement to...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00231.html
(en) France, Alternative Libertaire - antiracism, New evacuation migrant.es in Paris! by AL East Paris (fr, it, pt) [machine translation]
a-infos-en at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:38 GMT 2015

We take the same and start again: the morning of 9 July, the camp of migrants who settled 
 on Nathalie Sarraute-esplanade, in the 18th arrondissement, has again been emptied of its 
 occupant-es by government with the complicity of OFPRA, Emmaus, elected representatives of 
 municipal and activists of the Left Front. ---- Mattresses and collective canteens of 
 migrants were probably wrong kind next to the trendy bar which itself has all the 
 permissions needed to cover the public space with t...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00230.html
(en) France, Alternative Libertaire AL #251 - Switzerland: "Peace of labor" or social war? (fr, it, pt) [machine translation]
a-infos-en at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:34 GMT 2015

The weakness of social conflicts can not hide the violence with which the Swiss Employers 
 attacks on workers' rights, with the complicity of yellow unions. Illustrations in the 
 rail and the Post Office. ---- In Switzerland, the "labor peace" exists since 1937. It is 
 formalized by agreements between employers and trade unions, through which they give up 
 the strike in exchange for the establishment of collective agreements! Nearly a century 
 later, strikes remain scarce, renewab...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00229.html
(en) Indonrsia, ABOUT ANARKIS.ORG: "we identify ourselves as anarchists in the tradition of "Platformists", anarchist-communist and anarchist-syndicalists (google translation)
a-infos-en at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:19 GMT 2015

ABOUT ANARKIS.ORG ---- "Anarkis.org is a product of collaboration between organizations 
 and individuals anarchists who agree with our Editorial Statement (see below). This site 
 is intended to be one of the representation of the discourse and practice of the anarchist 
 movement in the center of the revolutionary movement in Indonesia. Anarchist .org is 
 intended to be the site of production, reproduction and distribution of the discourse and 
 practice of anarchism in Indonesian."...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00228.html
(de) fda-ifa: Infotour von ABC Mexiko &#xFC;ber die Anarchistische Bewegung in Mexiko
a-infos-de at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:24:10 GMT 2015

Tour-Termine ---- 14. Juli - Dresden ---- AZ Conni (Rudolf-Leonhard-Stra&#xDF;e 39): 19 Uhr 
 ---- 15. Juli - Leipzig ---- tba ---- 20. Juli - Marburg ---- Raket im Bettenhaus: 20 Uhr 
 ---- 21. Juli - Dortmund ---- Nordpol (M&#xFC;nsterstr. 99): 19.00 Uhr ---- 26. Juli - Berlin 
 ---- Tempest Library (Reichenberger Str. 63a) ---- 27. Juli - Berlin ---- New Yorck 
 (Mariannenplatz 2a): 21 Uhr (ab 20 Uhr Essen) ---- Die anarchistische Bewegung blickt in 
 Mexiko auf eine lange Tradition zur&#xFC;...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00227.html
(de) FdA/IFA - Gai D&#xE0;o #55 - AFem2014: Reproduktionsrechte weltweit - die Bek&#xE4;mpfung von k&#xF6;rperlicher Selbstbestimmung / inspirierende,mutige & kreative feministische Reaktionen Von: Fleabite / &#xDC;bersetzung: Yori
a-infos-de at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:23:44 GMT 2015

Anmerkung der Redaktion: Seit der Gaidao-Nummer 52 (M&#xE4;rz 2015) ver&#xF6;ffentlichen wir in 
 jeder Ausgabe einen Beitrag zur Anarcha-feministischen Konferenz, die im Oktober 2014 in 
 London stattfand. ---- Der folgende Artikel basiert auf meinen Notizen vom hervorragenden 
 Workshop zu Reproduktionsrechten bei der A-Fem-Konferenz 20141. Die Veranstaltung war f&#xFC;r 
 3 Stunden angesetzt und ich dachte, dass ich ihr eine Weile beiwohnen w&#xFC;rde, um sie dann 
 zu verlassen und zu einem ...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00226.html
(de) FAU-IAA: Direct Aktion #229 - Pegida im Betrieb -- Ein Kommentar von Peter Nowak
a-infos-de at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:23:34 GMT 2015

"So weisen Sie den Betriebsrat in die Schranken", lautet ein Motto auf einer Homepage, die 
 f&#xFC;r Praxis-Seminare von Schreiner und Partner wirbt. Dort werden F&#xFC;hrungskr&#xE4;fte der 
 Wirtschaft im Klassenkampf von oben geschult. Die Justiz ist dabei ein wichtiges 
 Instrument und hoch bezahlte Rechtsanw&#xE4;lte sind darauf spezialisiert, Besch&#xE4;ftigte aus den 
 Betrieben heraus zu dr&#xE4;ngen, die sich f&#xFC;r eine k&#xE4;mpferische Interessenvertretung stark 
 machen...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00225.html
(ca) Bolivia, anarcofeminista protesta en La Paz en contra de la visita del Papa; A continuaci&#xF3;n, la represi&#xF3;n policial inevitable (pt)
a-infos-ca at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:23:21 GMT 2015

Monjas embarazadas vestidos con un grupo de la organizaci&#xF3;n feminista Mujeres Creando 
 (Mujeres Creando) protestaron el lunes 6 de julio, antes de la catedral de la ciudad de La 
 Paz en contra de la visita del Papa Bergoglio al pa&#xED;s. ---- La protesta fue la 
 intervenci&#xF3;n eficaz de la polic&#xED;a, que utiliz&#xF3; la fuerza para desalojar a los activistas 
 libertarios que condenaron el colonialismo y el machismo de los jerarcas de la Iglesia 
 Cat&#xF3;lica. ---- La misma org...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00224.html
(ca) cgt.org.es: &#xA1;Que no te enga&#xF1;en!
a-infos-ca at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:23:14 GMT 2015

Que no te enga&#xF1;en, hasta hace nada INDRA daba beneficios y de repente, con un nuevo 
 presidente, ha pasado a dar p&#xE9;rdidas. No obstante el presidente saliente se ha llevado una 
 indemnizaci&#xF3;n millonaria y nadie va a denunciarle por administraci&#xF3;n desleal. ---- SECCI&#xD3;N 
 ESTATAL DE LA CGT EN INDRA ---- Que no te enga&#xF1;en, Abril Martorell, nuevo presidente 
 puesto por TELEF&#xD3;NICA se quiere deshacer de la estructura de INDRA que le hace la 
 competencia a TELEF&#x...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00223.html
(ca) Chile, Comunicado p&#xFA;blico Uni&#xF3;n Portuaria de Chile por solidaridad
a-infos-ca at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:23:00 GMT 2015

La Uni&#xF3;n Portuaria de Chile recibi&#xF3; durante el fin de semana de parte del gobierno, a 
 trav&#xE9;s de su ministra del trabajo sra Ximena Rinc&#xF3;n, la invitaci&#xF3;n a conversar sobre los 
 puntos de la reforma laboral de los cuales tenemos serias discrepancias. Ante ello, se 
 analiz&#xF3; la propuesta y se resolvi&#xF3; suspender el inicio del paro portuario para entregar un 
 mensaje que siempre privilegiaremos el dialogo, pero siempre y cuando este sea fruct&#xED;fero 
 y vincu...
________________________________________________________________________

 
http://www.ainfos.ca/15/jul/ainfos00222.html
(ca) Chile, Federacion anarquista local de valdivia FALV, Acracia #43 - Domestication Industrial - Evoluci&#xF3;n de la Humanidad.
a-infos-ca at ainfos.ca</em - 
Sun Jul 12 11:22:43 GMT 2015

La revoluci&#xF3;n industrial es el origen de una nueva era sometida al progreso de las 
 m&#xE1;quinas: la modernidad y su sentido progresista en manos de la industrializaci&#xF3;n como 
 indicador de bienestar. Con este hito se da inicio a la masacre de la producci&#xF3;n en serie 
 de bienes y servicios que s&#xF3;lo unos pocos podr&#xED;an pagar. ---- La domesticaci&#xF3;n es un 
 proceso en que muere toda libertad e incluso el deseo de &#xE9;sta. &#xBF;C&#xF3;mo as&#xED;?, es simple: 
 cuan...
________________________________________________________________________

 


More information about the A-infos-index24 mailing list