(ca) El Sindicat d'Inquilines de Gran Canaria: famílies obreres contra el Conde de la Vega by Federación de Anarquistas de Gran Canaria

a-infos-ca en ainfos.ca a-infos-ca en ainfos.ca
Dom Jul 2 07:23:35 CEST 2017


Publicación de las queridas compas de Can Jaumetó ---- 
https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/05/17/manifiesto-contra-el-desalojo-de-19-familias/---- 
Compartim aquest cas: per bé que pugui semblar anacrònic, és ben d'actualitat. Tota la 
nostra solidaritat amb les famílies que estan plantant cara al despotisme del Conde de la 
Vega a Gran Canaria. Ens adherim al manifest, aprofitant que avui celebren una roda de 
premsa per denunciar l'evolució del cas, i animen a col·lectius i organtizacions d'arreu a 
fer-ho. ---- A banda, us deixem unes línies per apropar-vos a la interessant experiència 
organtizativa del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria:---- Mesos abans de l'esclat que 
estem vivint a tota la península de sindicats de llogateres i col·lectius de defensa del 
dret a l'habitatge, ja s'havia creat a Gran Canaria un sindicat d'inquilines. Des de fa 
temps que seguim amb interès la feina de la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria), 
sobretot coneguda pel projecte d'okupació i reallotjament de famílies obreres a la 
comunidad la Esperanza; aquests són principalment els punts de partida de l'esmentat 
sindicat d'inquilines.

Des del nostre punt de vista, a destacar de la tasca que estan realitzant és saber 
realitzar una feina real, palpable, amb els estrats de població treballadora més 
perifèrics i damnats econòmica i socialment per la misèria del treball i l'economia 
capitalista; a la vegada, el manteniment de principis d'autonomia política dels òrgans de 
l'estat i les seves institucions. Marquen unes línies vermelles i una experiència pràctica 
a tenir en compte per al cicle de lluites per l'habitatge i contra la pujada del lloguer 
que ja està pràcticament encetat.

Enllaços d'interès:

-https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/principios/

-https://anarquistasgc.noblogs.org/

-https://www.todoporhacer.org/comunidad-esperanza/)

-https://www.youtube.com/watch?v=vU3Ew3Hp_cI

  by Federación de Anarquistas de Gran Canaria


Más información sobre la lista de distribución A-infos-ca