A - I n f o s

πολυγλωσσική υπηρεσία ειδήσεων από, για, και σχετικά με αναρχικούς **
Ειδήσεις σε όλες τις γλώσσες
Οι τελευταίες 40 δημοσιεύσεις (Κεντρική Σελίδα) ΟΙ δημοσιεύσεις της τελευταίας δύο εβδομάδες Αρχείο δημοσιεύσεων των παλαιών θέσεων

Οι τελευταίες 100 δημοσιεύσεις, ανάλογα με τη γλώσσα
中文 Chinese_ Castellano_ Deutsch_ English_ Français_ Greek_ Italiano_ Nederlands_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ _The.Supplement

Η πρώτη παράγραφος των τελευταίων 10 δημοσιεύσεων:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours | of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos

(gr) 6 + 3 ΜΥΘΟΙ για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων (έρευνα και άντληση) σε σχέση με το περιβάλλον και την οικονομία

Date Sat, 20 Jul 2019 21:52:38 +10001. “Το περιβάλλον δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από τις εξορύξεις” --- Το περιβάλλον όχι απλά διατρέχει κίνδυνο, αλλά η περιβαλλοντική ρύπανση λόγω των εξορύξεων είναι ανυπολόγιστη. --- Αυτό δεν αφορά μόνο την πολύ πιθανή περίπτωση ατυχήματος, αλλά τη συνολική, καθημερινή τους λειτουργία. --- Συγκεκριμένα, έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση, αποψίλωση μεγάλων δασικών εκτάσεων, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (διαρροή αργού πετρελαίου, τοξικών χημικών ουσιών, ραδιενεργών στοιχείων), ηχορύπανση, αρνητική επίδραση στη θέση των τεκτονικών πλακών και περισσότερες κατολισθήσεις. --- 2. “Οι εξορύξεις είναι απαραίτητες γιατί το πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο” --- Η καπιταλιστική παραγωγή, η συνεχής αύξηση του ποσοστού κέρδους, μέσα από την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων, απαιτεί τεράστια ποσά υλικών και ενεργειακών πόρων.

Όχι απαραίτητων για την κάλυψη των δικών μας αναγκών, απαραίτητων για την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά απαραίτητων για την τροφοδοσία των βιομηχανιών, την πολεμική μηχανή, την μαζική παραγωγή, την “έρευνα και ανάπτυξη”, την κερδοφορία των αφεντικών, για τον ίδιο τον καπιταλισμό.

3. “Παίρνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας και δεν θα γίνει ατύχημα”

Αυτό αποτελεί μία ψευδαίσθηση, αφού ατυχήματα είτε μικρά είτε μεγάλα συμβαίνουν συνέχεια. Οι πετρελαϊκές δεν έχουν την τεχνογνωσία να παράξουν πετρέλαιο με ασφάλεια και αυτό το δείχνουν τα εκατοντάδες ατυχήματα των τελευταίων χρόνων παγκόσμια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι υπάρχουν διάφορα διεθνή ταμεία με αποκλειστικό σκοπό την αποζημίωση σε περίπτωση διαρροής πετρελαίου στην θάλασσα, αφού πολλές φορές οι ίδιες οι εταιρίες με σκοπό το κέρδος μειώνουν χρήματα από κρίσιμους τομείς ασφάλειας. Ωστόσο πέρα από τα ατυχήματα οι ίδιες οι διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης ρυπαίνουν το τοπικό οικοσύστημα. Κατά την διάρκεια της οικοδόμησης της εξορυκτικής πλατφόρμας υπάρχουν αποτελέσματα, όπως η ρύπανση από την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, σωληνώσεων και αγωγών στον πυθμένα της θάλασσας. Η καθημερινή ρύπανση κατά τη διάρκεια της εξόρυξης προέρχεται από την απόρριψη στην θάλασσα ποσότητας γεωτρητικής λάσπης, παραγόμενων υδάτων (τα οποία μπορεί να περιέχουν και ραδιενεργές ουσίες), χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των σωληνώσεων κα. Τελικά δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος που έχει βιώσει στο πετσί του τι σημαίνει εξόρυξη πετρελαίου ξεσηκώνεται, ώστε αυτές να μην γίνουν στον τόπο τους και πουθενά αλλού.

4. “Mε τις εξορύξεις θα επωφεληθούμε όλοι”

Είναι προφανές ότι τα κέρδη που θα προκύψουν θα πάνε στις πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρίες. Στόχος όλων των αφεντικών αυτού του κόσμου είναι η μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό σημαίνει υπερεκμετάλλευση της εργασίας μας, εντατικοποιημένοι ρυθμοί παραγωγής, εργατικά ατυχήματα - δολοφονίες εν ώρα δουλειάς και πενιχροί μισθοί.

5. “Οι εξορύξεις θα φέρουν θέσεις εργασίας στον τόπο μας”

Στην πραγματικότητα, οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν οι εξορύξεις θα είναι ελάχιστες και βραχυπρόθεσμες. Ελάχιστες γιατί όσες προκύψουν θα καλυφθούν αποκλειστικά από τις πετρελαϊκές εταιρίες με ήδη επιλεγμένο, εξειδικευμένο, μισθωμένο προσωπικό, καθώς η διαδικασία της εξόρυξης είναι αυτοματοποιημένη στο μεγαλύτερο μέρος της. Βραχυπρόθεσμες γιατί όταν όσα προηγηθούν της έναρξής τους (έργα υποδομής, μεταφορές κ.α.) που θα “κινήσουν την οικονομία” (γεμίζοντας τις τσέπες ντόπιων εργολάβων) ολοκληρωθούν, οι εργαζόμενοι θα πάνε ξανά στα αζήτητα με τις εξορύξεις να συνεχίζονται. Συν τοις άλλοις μετά από όλα αυτά, η περιβαλλοντική ρύπανση λόγω των εξορύξεων θα έχει ήδη αποδιοργανώσει τις παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων.

6. “Οι εξορύξεις θα κάνουν πιο ισχυρό το ελληνικό κράτος”

Το ελληνικό κράτος μπορεί να μην έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από τις εξορύξεις άλλα σε βάθος χρόνου θα ισχυροποιηθεί γεωπολιτικά και οικονομικά. Αντίθετα με τα ψέματα που μας ποτίζουν, η πραγματικότητα είναι πως το δυνάμωμα του κράτους δεν σημαίνει καλύτερη ζωή για τους ''από τα κάτω''. Σημαίνει όμως πως οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι εξουσία που ασκεί στους καταπιεσμένους ακόμα μεγαλύτερη.

7. “Τα κέρδη των εξορύξεων θα τονώσουν την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες”

Ακούμε συνέχεια ότι το κράτος θα λάβει σημαντικά φορολογικά έσοδα από τα έργα των πετρελαϊκών εταιριών. Έσοδα που, μέρος των οποίων, θα είναι διαθέσιμα για τις δημοτικές υπηρεσίες κα την τοπική αυτοδιοίκηση και θα αναδιανεμηθούν προς την κοινωνία (συντάξεις, ασφαλιστικά ταμία, δημόσια υγεία). Αυτός δεν είναι παρά ένας ακόμα αστικός μύθος, καθότι τα φορολογικά έσοδα θα είναι πενιχρά και αυτοί που θα τα καρπωθούν θα είναι το ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο. Ας προστεθεί σε αυτά το ότι πολυεθνικές εταιρίες αποκρύβουν τα κέρδη τους και φοροδιαφεύγουν.

8. “Οι πετρελαϊκές εταιρείες στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες μέσα από διάφορες χορηγίες”

Η «προσφορά στην κοινωνία», που ευαγγελίζονται οι πετρελαϊκές εταιρείες μέσα από χορηγίες και προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό παιχνίδι που σαν στόχο έχει τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τη διαμόρφωση κοινωνικά, μιας «καλής εικόνας» των εταιρειών. Τα χρήματα των χορηγιών αποσκοπούν στο να φιμώσουν τις φωνές αντίδρασης και αντίστασης που αναδεικνύουν το καταστρεπτικό έργο των πετρελαϊκών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χορηγιών - από τις οποίες οι εταιρείες ευνοούνται με διάφορες φοροελαφρύνσεις – ελέγχεται από διαφημιστικές εταιρείες, ΜΜΕ και τοπικούς άρχοντες στηρίζοντας ένα σύστημα διαπλοκής και συναίνεσης στις εξορυκτικές διαδικασίες.

9. “Οι εξορύξεις θα δώσουν στη χώρα ενεργειακή αυτάρκεια”

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το μέγεθος των εγχώριων κοιτασμάτων (οι πρόσφατες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρές ποσότητες). Επιπλέον, οι υδρογονάνθρακες που πρόκειται να αντληθούν, δεν προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας οικονομίας αλλά για πώληση σε άλλα κράτη με στόχο τα έσοδα. Το ελληνικό κράτος πρόκειται να αγοράσει ενεργειακούς πόρους από το εξωτερικό, όπως συμβαίνει και τώρα, στο πλαίσιο της υπαγωγής του στις διεθνείς συμφωνίες.

ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ - ΒΟΥΝΑ

Πρωτοβουλία Αναρχικών Ενάντια Στις Εξορύξεις / Πάτρα
_______________________________________________
A-infos-gr mailing list
A-infos-gr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-gr
A-Infos Κέντρο Πληροφοριών