A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ _The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours | of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Duitsland, die platform: Platformisme – een concept voor Duits-sprekende landen (de,en) [machine vertaling]

Date Mon, 15 Apr 2019 09:06:12 +0300


Wie zijn we? ---- “Het platform” is een anarcho-communistische organisatie. Het heeft zichzelf tot doel gesteld een federatie op te bouwen voor het Duits-sprekende gebied, die werkt volgens platformistische principes. In de Duits-sprekende wereld zijn de ideeen van het platformisme en especifismo onbekend en tot nu toe zwak. We willen dat veranderen. We willen een goed doordachte organisatie toevoegen die bijdraagt aan de anarchistische beweging. We willen vormen van sociale strijd steunen en vormen van klassenstrijd ontwikkelen. We willen bijdragen aan de sociale revolutie en terugvechten tegen de reactie, in de situatie van het opschuiven naar rechts. We zijn een platform voor al degenen die nog niet akkoord zijn gegaan met dit systeem, die vooruit willen komen op de weg naar een maatschappij zonder overheersing. Laten we er samen aan beginnen!

Platformisme – een concept voor Duits-sprekende landen?

door Mark Winter (het platform)

Vragen waar anarchisten altijd mee te maken hebben gehad zijn: Hoe komen we tot een sociale revolutie? Hoe kunnen we sociale verandering daar organiseren? En hoe kan de anarchistische beweging kracht winnen om het in praktijk te brengen? Een belangrijke bijdrage aan dit debat is het “Organisatorische Platform van de Algemene Anarchistische Unie” (1) uit 1926. De beschouwingen ontstonden uit de ervaringen die de schrijvers hadden meegemaakt in het verloop van de Russische Revolutie in 1917 en de jaren erna: anarchisten speelden een belangrijke rol in de revolutie in 1917. Anarchistische posities werden in de uitgebuite klasse goed ontvangen.

De tekst van het “Organisatorische Platform” gaat uit van deze negatieve ervaringen, bracht de zwaktes van de anarchistische beweging uit die tijd aan het licht. En ze stelde een nieuw organisatorisch concept voor (dat de anarchistische stroming van het platformisme liet ontstaan). Dit concept werd in de anarchistische beweging in Duitsland in de jaren ’20 afgewezen. En in recente decennia heeft het weinig aandacht gekregen. Het levert nog steeds belangrijke bijdrages om anarchistische bewegingen sterker en effectiever te maken. Veel van de problemen van de anarchistische beweging uit die tijd zijn nu nog steeds van belang: hun gebrek aan kracht in vormen van sociale strijd; hun inhoud is willekeurig; hun gebrek aan strategische actie...

Wat zijn de kern elementen van het “Organisatorische Platform”? De basis is het opbouwen van een specifieke organisatie met lokale bewoners. De platformistische organisatie is federalistisch, wat betekent dat de beslissingen aan de basis, lokale activisten, worden genomen. De anarchisten die er in georganiseerd zijn delen de basis anarchocommunistische orientatie van de organisatie. Ze delen een gemeenschappelijke inhoudelijk-ideologische richting. Ze zijn het eens over (middellange en lange termijn) doelen van de organisatie. Om deze doelen te bereiken, collectief als een (lokale) groep, volgen ze een consistente strategie die is overeengekomen met alle andere groepen in de organisatie. Alle leden dragen bij aan de collectieve verantwoordelijkheid. Dit betekent: jullie nemen de verantwoordelijkheid voor het succes van alle taken van de organisatie en ieder lid. En zij staan achter alle activiteiten en besluiten van de hele organisatie.

Hoe werd in andere regio’s gereageerd op het “Organisatorische Platform”? In het Europa van de jaren ’20 en ’30 kon het geen praktisch belang krijgen. Onafhankelijk hiervan ontwikkelde het especifismo vanaf de jaren ’50 in Zuid Amerika een anarchistische stroming die ook de centrale elementen van het “organisatorische platform” als diens basis had. Een belangrijke vernieuwing van het especifismo is het concept van “sociale insertie”: bovenop de activiteiten in de eigen organisatie moesten anarchisten ook betrokken raken bij sociale bewegingen of ze oprichten. Hier wordt duidelijk dat veel platform organisaties werden geïnspireerd door het organisatorische platform uit 1926. Maar ze namen de inhoud niet helemaal over, maar pasten het platformistische concept aan aan hun regionale omstandigheden. Ze bekritiseerden individuele aspecten van het “organisatorische platform” of ontwikkelden andere aspecten verder. Het “organisatorische platform” was slechts de richting. Iedere organisatie die op het platform gebaseerd was moest diens specifieke beginpunt begrijpen en dan diens eigen weg gaan.

Er zijn nu wereldwijd talrijke platform en especifismo organisaties – in het bijzonder in Zuid Amerika en Europa, maar ook in Noord Amerika, Australië en Zuid Afrika. Al deze organisaties laten zien dat de ideeen van het “organisatorische platform” uit 1926 belangrijke impulsen voor de anarchistische beweging leverde. Een levende praktijk van platform en especifismo groepen is hiervan een uitdrukking: door de verspreiding van analyses en media bijdragen; door deelname aan stakingen en sociale protesten, in vrouwen bewegingen, in het opbouwen van solidaire en weerbare buurt structuren, in milieu en landlozen bewegingen, in onderwijs protesten, of door het opbouwen van een inspirerende cultuur van verzet tegen uitbuiting, overheersing en onderdrukking.

In het begin van 2019 werd het “platform” initiatief openbaar. Het doel van ons initiatief is het opbouwen van een anarcho-communistische, platform-geinspireerde federatie voor Duits-sprekende landen. We willen de middelen van directe actie en wederzijdse hulp binnen onze maatschappij verspreiden. “Het platform” als een organisatorische basis zou een duidelijk basis concept moeten hebben, dat is gebaseerd op de eenheid van theorie en praktijk – met gemeenschappelijke doelen en gemeenschappelijke strategie. Door de collectieve overeenstemming over collectieve actie met gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we een betrouwbare en vertrouwende samenwerking veiligstellen. “Het platform” zou moeten worden opgebouwd vanaf de basis op een federalistische wijze – zonder een centraal orgaan, maar met gelijke lokale groepen, die door consensus kunnen besluiten over het platform. Als je deel wilt uitmaken van zo’n organisatie, kijk dan op onze website en neem contact met ons op: dieplatform.org

Lees en ondersteun de Contraste!

https://contraste.org

(1)Groep van Russische anarchisten in het buitenland – Organisatorisch Platform van de Algemene Anarchistische Unie. 1926

(2)Peter Arshinoff, Nestor Machno, Ida Mett, Linsky, Walevsky, enz.

https://www.dieplatform.org/2019/03/11/artikel-in-der-contraste-platformismus-ein-concept-fuer-den-deutschsprachigen-raum/
-------------------------------------------------------
Orig: (en) Germany, die platform: Platformism – a concept for German-speaking countries (de) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center