A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Barsebäcksoffensiv

From yvn879q <motmakt@delta.telenordia.se>
Date Wed, 3 May 2000 06:54:37 -0400


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Till miljövänner och atomkraftskritiker!
 

Barsebäcksoffensiv och Miljöförbundet Jordens Vänner tar nu initiativ till
aktiviteter för att förnya antiatomkraftskampen och den energipolitiska
debatten. Vi är starkt oroade för att den stora ersättningen till Sydkraft
för stängningen av Barsebäck I innebär att det kan bli närmast omöjligt att
stänga resten av kärnkraftverken och även bli svårt att stänga Barsebäck II.
Att svenska statliga bolaget Vattenfall använt miljardersättningar för
Sydkrafts tillgång till el från Ringhalsverket för att köpa in sig i fyra
atomkraftverk runt Hamburg och kolkraftverk i Polen visar också på andra nya
problem för miljörörelsen. Internationaliseringen av energimarknaden och
EU:s politik som stödjer storföretagens utvecklingsmodell med slöseri och
ökade miljöproblem som följd innebär också ett hot mot en omställning till
ett rättvist hållbart samhälle. 

Cykelmarsch Barsebäck-Hamburg 5-13.8 och seminarium och arbetsmöte 27-28.5

Därför vill vi nu bjuda in till samarbete med alla miljövänner i Danmark som
vill bidra till att ett stopp för Barsebäck I blir till början på en
offensiv mot atomkraft för ett hållbart samhälle. Vi vill att ni stödjer och
deltar i den internationella cykelmarsch mot atomkraft som arrangeras av
Barsebäcksoffensiv 5-13 augusti från Barsebäck till Brokdorf vid Hamburg. Vi
behöver också stöd med kunskap och deltagande i det energipolitiska
seminarium i Malmö med anledning av stängningen av Barsebäck I och öppnandet
av Öresundsbron som Miljöförbundet Jordens Vänner arrangerar 27 maj där
också trafikfrågor tas upp. Dagen därpå 28 maj ordnas ett öppet arbetsmöte
om cykelmarschen i Lund.

Vi behöver all hjälp vi kan få, både genom politiskt stöd och på annat sätt.
Barsebäcksoffensiv 99 ledde till ett samarbete med främst tyska
antiatomkraftsaktivister kring en cykelmarsch från Gorleben i Tyskland till
Barsebäck med 70 deltagare och en Barsebäcksdemonstration mellan Lund och
Malmö med 400 deltagare. Aktiviteterna präglades av ett stort
ungdomsdeltagande. De ledde till sammanlagt 130 tidningsartiklar, inte minst
om cykelmarschen. I år fokuseras verksamheten på den internationella
cykelmarschen och att bidra till atomkraftskritisk kunskap och debatt för en
hållbar energipolitik. Ekonomiskt finns hittills i år mycket mindre stöd än
förra året.

Förberedelsemöte 4.5 i Malmö och öppet arbetsmöte i Lund 16.5.

Vi är tacksamma för både svar direkt och när ni haft tid att ta upp saken i
era organisationer bredare. Särskilt angelägna är vi att få
samarbetspartners i Danmark för cykelmarschen och för att få förslag på
teman och inledare till workshops på energiseminariet så snart som möjligt.
Ni är också mycket välkomna på det förberedelsemöte som hålls på S:t
Gertrud, Östergatan 7B i Malmö torsdagen 4 maj kl. 18.30 eller det öppna
arbetsmötet som hålls på Miljöbiblioteket, Winstrupsgatan 3 i Lund tisdagen
16 maj kl.18.30. Bägge möteslokalerna ligger på nära gångavstånd till
järnvägsstationen.För Barsebäcksoffensiv och Miljöförbundet Jordens Vänner

Tord Björk

tord.bjork@mjv.se, tel -46 44 12 32 94

Bilagor:

 1.. Brev till atomkraftskritiker från Barsebäcksoffensiv 
 2.. Flygblad om cykelmarschen 
 3. Brev från deltagare i cykelmarschen Gorleben-Barsebäck och
Barsebäcksmarschen år 1999
 4.. Inbjudan till förberedelse- och arbetsmöten i Skåne 4.5 och 16.5
 5.. Seminarium 27.5 

PS: OOA lägger ned.

Den danska antiatomkraftsorganisationen OOA som i 26 år så framgångsrikt har
bekämpat kärnkraften har beslutat att lägga ned. Det gör man i ordnade
former och med flaggan i topp med anledning av att Barsebäck I nu är stängt.
Hemsidan ska finnas kvar men den aktiva verksamheten mot atomkraft och för
en hållbar energipolitik hoppas man att andra tar över. I vårt brev till
danska organisationer med samma innehåll som ovan har vi också med följande
stycke:


Vi har tagit emot nyheten om nedläggningen av OOA med förståelse och viss
oro. Vi hoppas dock på fortsatt starkt danskt stöd för arbetet för att
stänga Barsebäck II och kärnkraftverk i resten av världen. Detta både genom
att OOA och dess arvtagare sprider information och att flera danska
organisationer sluter upp bakom Barsebäcksoffensiv i år och bidrar till ökad
kunskap om den nya energipolitiska situationen så att vi kan bygga ett
hållbart samhälle.

OOA har utsett arvtagare i Danmark som organisationens överskott ska gå
till:

Greenpeace i Danmark 
OVE, Organisation for vedvarende energi
NOAH, Jordens vänner i Danmark
INforSE, International Network for Sustainable Energy
Köbenhavns miljö- og energikontor, KMEK
Global ökologi, tidskrift utgiven av det ökologiske råd
Energidebat, tidskrift utgiven av det ökologiske råd
WISE, World Information Service on Energy
Fred og frihed/Ikkevold - tidskrift för Kvinneliga for international fred og
frihed och Aldrig mere krig


-----------------------------------------------------------------
1.

Hej,

Du har på ett eller annat sätt visat intresse av BARSEBÄCKSOFFENSIV och vi
hoppas Du vill hjälpa till med våra aktiviteter i år. Följande text har vi
idag mailat till ca 300 miljöintresserade och organisationer i Sverige.

Med atomfientliga hälsningar
Ole

Kära miljöintresserade, miljöorganisationer och partier!

I fjol cyklade 70 människor från fem länder under en vecka från Tyskland
till Barsebäck. De visade sin protest mot atomkraften. 400 deltog i en
Barsebäcksmarsch från Lund till Malmö. Nu har Barsebäck 1 stängts, men elva
reaktorer finns kvar i Sverige och nästan 400 i världen.
Därför fortsätter vi i BARSEBÄCKSOFFENSIV vår kamp mot atomkraften. I sommar
sker en cykelmarsch från Barsebäck till den vackra tyska staden Hamburg. Vi
ber Er alla som läser detta att vara med:

-Deltag på cykelmarschen Barsebäck-Hamburg den 5-13 augusti i sommar och
anmäl Dig preliminärt
-Skicka det här mailet till alla miljöintresserade Du känner
-Kopiera, faxa, skicka och sprid flygblad samt affischer – redan på 1sta maj
demonstrationerna (flygbladet och affischen finns som download på vår
hemsida www.barseback.de - flygbladet har jag även bifogat)
-Sprid information i din förening och bland alla du känner eller tror kan
vara intresserade
-Om Du har en tidning, ta med flygbladet i tidningen, så folk kan kopiera
det, och tryck brevet som Du hittar längre ner i tidningen.
-Be din organisation bli stödarrangör samt skicka cyklister
-Deltag i förberedelsearbetet och mobilisera till marschen
-Kom på seminariet om trafik och energi i Malmö lördagen den 27 maj
-Kom på vårt förberedelsemöte i Lund söndagen den 28 maj

Följande brev har de tyska deltagarna i förra årets cykelmarsch skrivit till
miljörörelsen i Sverige. Efter brevet följer en inbjudan att hjälpa till med
seminariet om trafik och energi i Malmö. Titta även på vår hemsida
www.barseback.de

Med vänliga hälsningar,

Ole von Uexküll	 046 37 26 74
Stefanie Schneider 046 12 65 46
Roland Rittman	 0410 20748 (tel/fax), 070 396 89 48 (mobil)
info@barseback.de


------------------------------------------------------------------------
2.

Barsebäck 1 var bara början -vi globaliserar avstängningen

Cykelprotestmarsch 
Barsebäck till Hamburg
5-13 augusti år 2000

Barsebäck-Malmö-Trelleborg-Lübeck-Mölln-Krümmel-Hamburg-Stade-Brokdorf-Bruns
büttel 	
 Stoppa all atomkraft.
 Nej till storföretagens makt 
   över energi politiken. 
 För ett ekologiskt och socialt 
   hållbart samhälle. 
 Solidaritet med kommande generationer. 
 Släpp fram alternativen. 
 Ingen ersättning till atomkraftsbolagen.


Bakgrund

Nätverket Barsebäcksoffensiv -99, ordnade i fjol en demonstration i Skåne
och en cykelmarsch till Barsebäck från Tyskland med kravet att Barsebäck
verkligen skulle stängas. Ett 70-tal tyska aktivister var då med 
på marschen. I år kommer motsvarande initiativ från Barsebäcksoffensiv i
Tyskland. Men i år cyklar vi åt andra hållet, för att sätta fingret på
svenska statens ägarintressen i kärnkraften utanför Hamburg. 

Den 30 november 1999 stängdes Barsebäck 1. Regeringen erbjöd då ägaren
Sydkraft 6-7 miljarder kronor för att de skulle stänga reaktorn, samt
dessutom ersättningskraft från Vattenfall..Av de pengarna använde Vattenfall
 en del till 
att köpa köpa 25 % av atomkraften runt Hamburg, med option på ytterligare
25 %. Därmed äger svenska staten, och svenskt atomkraftskapital tysk
kärnkraft. 
I Tyskland, däremot, har man en regering som hotat att begränsa
kärnkraftsverkens driftstid. Där erbjuds ingen ersättning till atombolagen
eftersomman framhåller att kärnkraftverken är avskrivna och har gjort
vinster. 

Genom en absurd atomrockad hotar Sverige nu Köpenhamn och Malmö med endast
en reaktor (Barsebäck 2), medan det statliga Vattenfall har skaffat sig
andelar i atomhotet mot Hamburg. Kompensationen för bara en reaktor var så
hög att en snar avveckling av de kvarvarande 11 reaktorerna blir mycket dyr,
 och mindre trovärdig.
Staten har numera i sin egenskap som ägare i Vattenfall nu ett intresse av
en fortsatt drift av de 4 HEW-reaktorerna. Elen från Barsebäck 1 ersätts
inte medförnyelsebara energikällor utan med kärnkraft och fossila bränslen. 
Cykelmarschen genomförs för att protestera 
mot både den svenska atompolitiken och den tyska, och för att uppmärksamma
sambanden mellan läget i Tyskland och Sverige när atomkraftsindustrin växer
samman över gränserna på detta sätt. 
	
Vad du kan göra:
	
	
Delta på cykelmarschen Barsebäck--Hamburg 
	  den 5-13 augusti i sommar
 	
Kopiera och sprida detta flygblad
 	
Få din förening att stödja plattformen för 
 	  Barsebäcksoffensiv samt skicka minst en cyklist.
 	
Delta i det praktiska arbetet med att förbereda marschen.
	
Du som inte cyklar - Klipp av nedre vänstra 		  	  
hörnet på baksidan av detta flygblad och skicka 
det till oss , så blir det 	en vimpel i demonstrationen.

	Preliminärt program för cykelmarschen
lö 5/8 	Atomkraftverket Barsebäck. Diverse aktioner
sö 6/8    Malmö. Aktioner i centrum till minne av Hiroshima-dagen
må 7/8 	Malmö-Trellelborg. Sightseeing och aktion
ti 8/8 	Travemünde, Lübeck, Ratzeburg, Mölln
on 9/8 	Atomkrafteverket Krümmel, diverse aktioner, 				Geesthacht
to 10/8 	Hamburg, aktioner, seminarium
fre 11/8 	Akv Stade, Glückstadt, läger i Brokdorf, filmer 				och samtal
lö 12/8 	Läger i Brokdorf - föredrag och seminarier, 				promenad från akv
Brokdorf längs atomtran				portsträckan till akv Brunsbüttel, musik och
				dans
sö 13/8  Tårfyllt avsked, hemresa

Tältning sker på vackra platser och vegetarisk mat serveras från holländskt
mobilt kök. 

		Mer information
Seminarium om energi och trafik ordnas i Malmö den 27 maj. Arrangör är
Miljöförbundet JordensVänner.Dagen därpå, möte om cykelmarschen. På vår
hemsida www.barseback.de finns bilder och information från förra årets
cykelmarsch och mycket bakgrundsmaterial. 

		Stödorganisationer hittils: 
Sverige: Miljöförbundet Jordens Vänner, Folkkampanjen mot
kärnkraft/kärnvapen, Fältbiologerna, Grön Ungdom, Ung Vänster,
Miljöaktivisten - fristående miljötidning, Naturligtvis - Naturvetarnas
Miljöförening i Lund, Skånes fältbiologer, Smålands Nation i Lund,
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Lund
Tyskland:
Amberger Bürgerinitiative für eine Zukunft ohne Atomkraft e.V. ,
Anti-Atom-Netzwerk Sachsen, Biker gegen Atom Ahaus, Bildzeichen, BI
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg , Bündnis 90, Die Grünen Orteverband Gronau,
Eurosolar, Früjahrskonferenz der Atombewegung in MühlheimRuhr, Grüne Jugend
Hessen, Jugend Umwelt Projektwerkstatt Bad Oldesloe , Lüneburger initiative
gegen Atomanlagen LIGA, Motorradclub Kuhle Wampe, NIXatom Siemensdorf
Berlin, Redaktion EuKo-Info Gronau
I Norge stöds vi av Natur og Ungdom
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Barsebäcksoffensiv
c/o Miljöförbundet Jordens Vänner i Helsingborg
Furutorpsgatan 71
251 46 Helsingborg
e-post: kontakt@barseback.de
Hemsida: www.barseback.de
Eller ring:
Roland Rittman - Trelleborg: 0410 - 207 48
Louise Pettersson - Kristianstad: 044-12 32 94
Sven Broqvist - Helsingborg: 			042 - 13 83 29

Jag stödjer Barsebäcksoffensiv men kan tyvärr inte delta i cykelmarschen.
Jag vill att demonstranterna tar med sig denna vimpel som en symbol för min
protest mot atomkraften.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _
_ _
Namn och adress
			
--------------------------------------------------------------------------
3.


Brev från deltagare i cykelmarschen Gorleben-Barsebäck och
Barsebäcksmarschen år 1999

Kära miljöintresserade, miljöorganisationer och partier!

Säkerligen är inte heller ni begeistrade över framstegen i utfasningen av
atomenergin i Sverige och Tyskland. Medan den rödgröna regeringen i Sverige
har stängt en reaktor, har inte någon som helst reaktor stängts i Tyskland,
där regeringen bara tänker på nationella intressen. Under tiden anpassas
ägandeförhållandena inom atomkoncernerna till den liberaliserade
energimarknaden. Det uppstår nätverk mellan internationella företag.

Ett sådant nätverk består av svenska Sydkraft, som driver Barsebäck II, och
den tyska energikoncernen PreussenElektra (27,3% av rösterna i Sydkraft,
17,6 % av kapitalet) samt Hamburgs Elektrizitätswerke, HEW (15,7% kapital),
vilka driver atomkraftverk inom nordtyskt område. Näst största andelsägare i
HEW är vid sidan om Hamburgs kommun emellertid det svenska statsföretaget
Vattenfall (25,1% av kapitalet med rätt att köpa ytterligare 25,1%).
Vattenfall har för övrigt kostnadsfritt avstått elkraft till Sydkraft inom
ramen för det s.k. skadeståndet, som ersättning för stängningen av Barsebäck
I i november förra året. Kostnaden bär de svenska skattebetalarna.
Leverantörsavtal, som PreussenElektra slutit med Polen och Ryssland, skapar
problem med avseende på den regionala produktionen och förbrukningen av
elektricitet.

Denna internationalisering hos energikoncernerna sker i avsikt att bättre
kunna skydda sig mot eventuella politiska avvecklingsbeslut. Om ett sådant
beslut överhuvudtaget fattas inom överskådlig tid är visserligen osäkert.
Produktionskostnaden och inte politiken bestämmer, hur energin framställs.

I Sverige har den äldsta reaktorn i Barsebäck stängts med stor fördröjning i
för hållande till den urspungliga planen. Därmed har viljekraften avseende
avvecklingen inom regeringskoalitionen redan förbrukats. I Tyskland har
hittills inte ens skett ett bondeoffer. I stället har den rödgröna
regeringen i praktiken garanterat atombolagen minst trettio års drift per
reaktor. Ett sådant skydd hade atombolagen inte ens under den med svarta
pengar understödda Kohl-regeringen.

Redan i fjol hade atomkraftsmotståndare från Tyskland, Sverige, Schweiz och
Frankrike slått sig ihop under namnet "Barsebäcksoffensiv-99" för att kämpa
internationellt för stängning av Barsebäck och alla atomanläggningar.
Cykelturen uppmärksammades mycket i media och avslutades med en
protestmarsch från Lund till Malmö den 7 augusti 1999.

Vi vill upprepa en sådan cykeldemonstration detta år. Förra året skedde den
från Lüchow vid Gorleben i Wendland över Lübeck till Barsebäck och Malmö.
Detta år väljs motsatt riktning: Från de två Barsebäcksreaktorerna, varav
den äldsta först den siste november i fjol avstängdes, över Malmö och
Trelleborg till flera atomkraftverk i Hamburgs omgivning. Därmed tar vi inte
bara symboliskt med oss avvecklingen från Sverige till Tyskland. Vi hoppas
naturligvis också på ett förstärkt svenskt deltagande från starten. Det blir
också lättare, då svenska atomkraftsmotståndare själva kan sända den
avgörande impulsen.

Vi hoppas nu, att denna idé hos er, i era organisationer, partier, grupper
... väcker begeistring, som yttrar sig inte enbart, men även, i ett
finansiellt stöd åt cykelturen, utan också i en stark mobilisering och
framför allt i överväldigande personligt deltagande. Om ni alltså finner att
vår sak också är er sak, dvs att ni vill slå på trumman för detta gemensamma
mål, och/eller om ni själv vill deltaga, så låt oss snabbt få veta detta.

Årets cykeltur äger rum mellan 5:e och 13:e augusti år 2000 och följande
etappmål berörs:

-Atomkraftverket i Barsebäck: Barsebäck II är fortfarande inte stängt, och
regeringen drar sig för att ta beslut. I omedelbar närhet finns storstäderna
Köpenhamn och Malmö, som hotas av radionukleära olyckor.

-Malmö: Här ligger Sydkrafts huvudkontor.

-Atomkraftverket i Krümmel vid Geesthacht: En av de största kokarreaktorerna
i världen, som är känd framför allt genom felaktigheter vid byggandet av
tryckbehållaren, oegentligheter vid godkännandet och en hittills oförklarad
ökning av leukemi i omgivningen.

-Hamburg: Huvudkontor för HEW, delägare i reaktorerna vid Krümmel, Stade,
Brokdorf och Brunsbüttel.

-Atomkraftverket i Stade: En av de äldsta reaktorerna i Tyskland. Just nu
måste bassängen för använt atombränsle byggas om för att kunna lagra mer
avfall. Stade har inga fler möjligheter till avfallsförvaring utan måste
annars stänga.

-Atomkraftverket i Brokdorf: En av de nyaste tryckvattenreaktorerna
kopplades in på elnätet under Tjernobyl-året 1986 och skall närmast drivas
med MOX-bränsle från demonteringen av ryska atomvapen. Bygget fördröjdes,
men hindrades inte, genom den största anti-atomkrafts-demonstrationen med
upp till 100 000 deltagare. Högt symbolvärde.

-Atomkraftverket i Brunsbüttel: Olycksdrabbad, äldre och mindre förebild för
Krümmel.

På cykelturen kommer vi också att ha som tema slutförvaring och upparbetning
(i samband med skandalen i Sellafield).

Alla tal hålls på engelska eller blir översatta till.

Vår cykeltur har följande motto:

-Barsebäck I var bara början - vi globaliserar avstängningen

Dessutom kräver vi

-Släpp fram alternativen
-Ingen ersättning till atomkraftsbolagen för de avställda reaktorerna

Vårt mål är att gå i bräschen för en världsomspännande avveckling och att
gemensamt skydda oss mot atomindustrins globala intriger. Vi arbetar För ett
ekologiskt och socialt hållbart samhälle i Solidaritet med kommande
generationer.

Skrivet på uppdrag av utvärderingsmöte med BARSEBÄCKSOFFENSIV i Lingen,
Tyskland september 1999 i namn av de 70 deltagarna i cykeldemonstrationen
99.

Renate Jäger, Bodo Gerlach, Bernd Frieboese, Irina Junkermann, Christian
Walter, Christian Engel, Fabian Schönhöfer, Ines Vielhaben, Karsten
Hinrichsen, Katharina Brink, Katrin Bieger, Lotti Paetzold, Mattis Speck,
Stephan Hüttner, Ulli Bosque, Vicki Voss


-------------------------------------------------------------------------
4.


Trafik- och energiseminarium i Malmö 27.5.

Till trafik- och energiintresserade organisationer!

Inbjudan till samarbete inför:
A. Trafik- och energiseminarium i Malmö 27.5 på initiativ av Miljöförbundet
Jordens Vänner med anledning av öppnandet av Öresundsbron, stängningen av
Barsebäck I och behovet av internationellt samarbete.

B. Cykelmarsch mot atomkraft Barsebäck-Hamburg 5-12.8 på initiativ av
Barsebäcksoffensiv.

Kallelse

Förberedelsemöte för seminarium i Malmö

Tid: kl. 18.30 torsdagen 4 maj
Plats: S:t Gertrud, Östergatan 7, Malmö

Förslag till dagordning:

1. Mötesformalia
2. Trafik- och energiseminarium 27 maj
3. FN-konferens i Malmö om miljö, folkrörelser och media 29-31.5 och lokala
aktiviteter om Öresundsbron, stormarknader och andra aktuella frågor.
4. Barsebäcksoffensiv med cykelmarsch 5-12.8 med aktivitet 6.8 på
Hiroshimadagen i Malmö
5. Övrigt

Inbjudan till

öppet arbetsmöte om Barsebäcksoffensiv och seminarium i Malmö

Tid: kl 19.00 tisdagen 16 maj
Plats: Miljöbiblitoteket, Winstrupsgatan 3, Lund (300 meter från
järnvägsstationen)

Förslag till dagordning:

1. Mötesformalia
2. Trafik- och energiseminarium 27.5 och andra aktiviteter i samband med
FN-konferens och broöppning i Malmö.
3. Barsebäcksoffensiv med cykelmarsch 5-12.8.
4. Övrigt

Enskilda och organisationer är välkomna. Vi hoppas på ytterligare ideer till
program för seminariet och aktiviteter kring cykelmarschen, hjälp med
inledare och sekreterare till workshops, informationsspridning och
finansiering samt samarbete för att skapa politisk förändring.

Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner
Ole von Uexkull, BARSEBÄCKSOFFENSIV

För mer information se bilagor eller vänd er till Louise Pettersson och Tord
Björk 044-12 32 94 eller Sven Broqvist 042-13 83 29Bilagor: Utkast till program för trafik- och energiseminarium
--------------------------------------------------------------------------
5.


Trafik- och energiseminarium

Malmö, S:t Gertrud. Östergatan 7, lördagen 27 maj 2000

Varför?

Miljöförbundet Jordens Vänner arrangerar detta år en riksomfattande
trafikkampanj. MJV ser det också som ett behov att gå till offensiv i
kärnkraftsfrågan. I Malmö ställs bägge dess frågor på sin spets genbom
öppnandet av öresundsbron och och stängingen av ena reaktorn vid
Barsebäcksverket. Frågorna om trafik och energi har i Skåne ofta ställts
tillsammans kopplade till Öresundsregionens framtid.

Det finns nu anledning att förnya den trafik- och energipolitiska debatten.
Vad händer när Öresundsbron öppnas? Vad händer om Barsebäck II ska stängas
och storföretagens makt över energimarknaden och internationellt samägande
stärks ytterligare? I både trafik- och energifrågor har storföretagens
inflytande ökat betydligt, inte minst med hjälp av starka band med EU. Det
tycks bli allt svårare att ställa samhällskrav och få demokratisk styrning
av trafik- och energipolitiken samtidigt som hoppfulla tendenser finns på
att folklig organisering kan lyckas. Nyligen stoppades större
trafiksatsningar som havstunneln och storgarage i Köpenhamn. Internationella
protester mot globala avtal som gynnar storföretagens utvecklingsmodell
lyckades stoppa multilaterala investeringsavtalet MAI och utvidgning av
världshandelsorganisationen WTO:s mandat vid Seattlemötet.

Mot denna bakgrund önskar MJV bjuda in lokala och regionala organisationer
till samarbete om ett seminarium i Malmö 27 maj. Kontakter har redan tagits
med lokala miljögrupper, tidningen Miljöaktivisten, aktiva i
Barsebäcksoffensiv, Aktion Skåne Miljö, Fältbiologerna och Aktion Stoppa
bron. Vi hoppas tillsammans med många andra ordna ett seminarium som både
kan ge inspiration till att ta itu med lokala konsekvenser av Öresundsbro
och satsningen på stormarknader i dess spår och energiomställning bort från
kärnkraft och energislöseri men också genom att ta upp bredare sociala och
internationella perspektiv.

Programförslag:

Dagen indelas med en gemensam inledning och avslutning och därimellan en
trafikdel och en energidel.

Inledning: Kort om seminariet. Inledande föredrag om trafik och demokrati
(Gunnar Falkmark som skrivit om demokrati och storföretagens påverkan av
Öresundsbrobeslut och andra motorvägssatsningar är tillfrågad). Appeller om
lokala aktiviteter i Malmö, Barsebäcksoffensiv och Miljöförbundet Jordens
Vänners trafikkampanj.

Trafik med parallella workshops i två omgångar (föreslagna inledande
organisationer inom parentes):
A. Malmö och Skåne efter bron? (Fältbiologerna Skåne, Aktion Stoppa bron,
Aktion Skåne-Miljö, Helsingborgs miljögrupp)
B. Miljömål och bilismens framtid (Miljöförbundet Jordens Vänner....)
C. Trafikkamp - erfarenheter och framtid (Aktivister från Köpenhamn som
segrat i kampanjen mot havstunneln tilll Kastrup och ett stort garage i
city, BUND Schelswig-Holstein om Scan-link och Fehmarnbältförbindelsen,
Göteborgs Miljögrupp, Alternativ Stad/Ur tid är leden/Stockholm ej till
salu, Stoppa bron)
D. EU:s tillväxtpolitik och trafik (Miljöförbundet Jordens Vänner.....)
E. Facket, miljörörelsen och storföretagens strategier
(Transportarbetarförbundet i Malmö, Socialekologisk aktion ....)
F. ?.....

Energi med parallella workshops i två omgångar:
A. Stäng kärnkraften i hela världen (Barsebäcksoffensiv, Grön ungdom)
B. Ska Sverige bli EU:s atomsoptunna och internationella kamp mot
kärnavfallet. (Miljöförbundet Jordens Vänner, Folkkampanjen mot
Kärnkraft-Kärnvapen)
C. Fönyelsebar energi, miljömål och EU:s tillväxt- och energipolitik.
(Organisation for Vedvarende energi, Miljöförbundet Jordens Vänner)
D. Tysk antiatomkraftspolitik och folkrörelse för stängning av atomkraftverk
mot avfallstranporter.
E. Strategier för miljö och fred - erfarenheter från antikärnkrafts- och
antikärnvapenkamp och framtiden (Internationella kvinnoförbundet för fred
och frihet - ordförande Birgitta Hambreus har tackat ja, hon startade också
riksdagens arbete mot kärnkraften, Finska Jordens Vänner)
F. ?......

Gemensam avslutning och eventuellt kvällsprogram:
Öppet för förslag, gemensam debatt med panel från ungdomsorganisationer?
Samlande föredrag med debatt? På kvällen kan också ordnas andra inslag som
film- eller videovisning om vägmotstånd.

Söndagen 28 maj:
För intresserade ordnas uppföljande öppet arbetsmöte. Dels om cykelmarschen,
dels om samarbete inför EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Finansiering

Miljöförbundet Jordens Vänner har hittills avsatt 12.000 kronor till
seminariet av medel från Björn Erikssons Minnesfond och trafikkampanjen. De
många förslag som redan kommit upp kring seminariet där inte minst intresset
för att få ett internationellt deltagande varit påtagligt gör att alla
ytterligare finansieringskällor är välkomna. För Miljöförbundet Jordens
Vänner är Tord Björk och Sven Broqvist ansvariga för seminariet.

Tord Björk och Sven Broqvist, 27 april

------------------------------------------------------------------------
Accurate impartial advice on everything from laptops to table saws.
http://click.egroups.com/1/3020/0/_/505961/_/957119516/
------------------------------------------------------------------------

Motmakt -99            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News